1. Çukurova Pediatri Webinar Günlerinde 'COVID Günlerinde Bağışıklama ve Salgın Organizasyonunda Çukurova Deneyimi' Tartışması Gerçekleştirildi

1. Çukurova Pediatri Webinar Günlerinde 'COVID Günlerinde Bağışıklama ve Salgın Organizasyonunda Çukurova Deneyimi' Tartışması Gerçekleştirildi

1. Çukurova Pediatri Webinar Günleri'nde 'COVID Günlerinde Bağışıklama ve Salgın Organizasyonunda Çukurova Deneyimi' konusu hocalarımız Prof. Dr. Nejat Narlı, Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu, Doç. Dr. Derya Alabaz ve Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul'un katılımlarıyla tartışıldı.