Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

           Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının gelişiminde, çocukluk çağı morbidite ve mortalitesinin düşürülmesinde, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Ayrıca, toplum sağlığının gelişimini direkt olarak etkileyen yaklaşımların belirlenmesinde görev almaktadır.

         Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı 1984 yılında sayın Prof. Dr. Necmi Aksaray tarafından kurulmuştur. 2011 yılında Prof. Dr. Emine Kocabaş Başkanlığında çocuk enfeksiyon alanında akademik çalışmaları ve hasta hizmetlerine devam etmiştir.

    Bilim Dalımız başta Adana İli olmak üzere çevre iller ve Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesine 3. Düzey Üniversite Hastanesi olarak çocuk enfeksiyon alanında referans bir merkez olarak hizmet vermektedir. Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı 0-18 yaş arası hastalara poliklinik ve yatan hasta servisi olarak hizmet vermektedir. Servisimizde toplam 18 yatak bulunmakta olup bu odaların 5’i izolasyon odasıdır. İki poliklinik ile ayaktan başvuran hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Çocuk Enfeksiyon polikliniğinde yılda yaklaşık 2000 hasta görülmektedir, yılda yaklaşık 200 hasta yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Çukurova Üniversitesi’nin  1250 yatak ile hizmet veren  Balcalı Hastanesin’de Çocuk Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım, Kalp Damar cerrahi Yoğun Bakım, Reanimasyon, Yanık ünitesi gibi yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere hastanemizin  tüm yataklı servis ve polikliniklerinde 18 yaş altındaki  çocuk hastaların enfeksiyon ile ilişkili problemlerinin konsültasyonu, tanı, tedavi ve  izlemi  Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

          Başlıca ilgi alanlarımız:

·       Konjenital enfeksiyonlar (TORCH)

·       Üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları

·       Genitoüriner sistem enfeksiyonları

·       Akut gastroenteritler

·       Santral sinir sitemi enfeksiyonları

·       Kemik ve eklem enfeksiyonları ( Septik artrit, osteomyelit, Brusella, Borrelia )

·       Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları ( Selülit, apse..)

·       Tüberküloz

·       İnsan immun yetmezlik virüsü ( HIV ) ve Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS)

·       Akut ve kronik hepatitler ( Hepatit A,B,C,D )

·       Hepatit ve HIV’li anne bebeği

·       Paraziter enfeksiyonlar ( Kist hidatik, Toksoplazma, leishmaniazis)

·       Primer ve sekonder immun yetmezliği olan hastaların enfeksiyonları

·       Sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar

·       Sağlam çocuk aşılaması ve eksik aşılı çocuk aşılaması

·       Hematoloji-Onkoloji hastalarının kemoterapi bitimi sonrası ve Kök hücre nakli hastalarının nakil sonrası aşılamaları yapılmaktadır.    

Bilim Dalımız yan dal ve ana dalda uzmanlık eğitimi vermektedir. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretiminde de görev almaktadır. Bilim Dalında eğitim kadrosunda 1 Prof. Dr, 2 Doç. Dr olmak üzere, 3 öğretim üyesi görev yapmaktadır.