Tarihçe

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 31.08.1972’ de kurulmuştur.  Adana Numune Hastanesi’nin  ikinci katında toplam 24 yatak  ve bir poliklinik odası ile hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşundan itibaren 4 kuvözlü bir yenidoğan ünitesi mevcuttu. Kurucu öğretim üyesi Dr. Neşet Bilaloğlu’dur. Anabilim Dalı yataklı üniteleri ve bilim dalları poliklinikleri 1987 yılında Üniversitenin Balcalı Yerleşkesinde bulunan hastaneye taşınmıştır. Halen Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Büyük Çocuk-1 Servisi 18 yatak + 2 küvöz, Büyük Çocuk-2 Servisi 18 yatak, Genel Çocuk + Çocuk Kardiyolojisi Servisi  16 yatak, Çocuk Onkoloji Servisi 20 yatak, Çocuk Hematoloji Servisi  20 yatak, Çocuk Enfeksiyon Servisi  20 yatak, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi-I 24 yatak, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi-II 18 yatak, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 13 yatak olmak üzere toplam 169 yatak ile hizmet vermektedir. Ayrıca Çocuk Acil Servisinde tüm gün hasta çocukların kabulü yapılmaktadır.  

 

 Anabilim Dalımız Çocuk Hematoloji Bilim Dalı,  Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, ve Çocuk Romatoloji Bilim Dallarından oluşmaktadır. Bu bilim dallarının yataklı üniteleri yanında ayaktan hizmet veren poliklinikleri bulunmaktadır. Anabilim Dalımız mevcutta  34 öğretim üyesi (19 Profesör, 9 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi), 26 yandal araştırma görevlisi, 90 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir.

 

Anabilim Dalımızda 1972-1977 yılları arasında Prof. Dr. Neşet BİLALOĞLU, 1977-1988 yılları arasında Prof. Dr. Metin KÜMİ, 1988-1991       yılları arasında Prof. Dr. Vildan BAYTOK, 1992-1998 yılları arasında Prof. Dr. Metin KÜMİ, 1998-2000 yılları arasında Prof. Dr. Necmi AKSARAY, 2000-2009 yılları arasında Prof. Dr. S. Emre ALHAN, 2009-2010 yılları arasında Prof. Dr. Seval GÜNEŞER KENDİRLİ, 2010-2011 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet SATAR, 2011-2014 yılları arasında Prof. Dr. Atila TANYELİ, 2014-2016 yılları arasında Prof. Dr. Ali ANARAT, 2016-2018 yılları arasında Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. 2018’den itibaren Prof. Dr. Nejat NARLI Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yapmaktadır.