Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Sosyal Pediatri, çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma, sağlam olduğu düşünülen çocukları değerlendirme ve sağlığın sürdürülmesini destekleme konusunda hizmet veren, araştırma ve eğitim yapan bir bilim alanıdır. Eğitim, aile, sosyal ve kültürel çevre, ekonomik durum ve politikaların çocuk sağlığına etkisini değerlendirir. Klinik uygulamalar ile toplum sağlığı ilkelerini sentezleyebilir. Sosyal Pediatri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında klinik ve koruyucu hizmetleri bünyesinde barındırır. Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu tarafından oluşturulan Asistan Eğitim Programında zorunlu olan 7 rotasyondan birisi Sosyal Pediatridir.

Sosyal Pediatri Bilim Dalı çalışanları; anne sütünün desteklenmesi ve bebek dostu hastane girişimleri, büyüme ve gelişmenin izlenmesi, çocukluk çağı hastalıklarına bütüncül yaklaşım, aşı ile korunulabilen hastalıkların önlenmesi, poliomiyelit eradikasyonu, kızamık eliminasyonu, demir gibi Türkiye, bebek ve küçük çocuk beslenmesi, gibi konuları kapsamakla birlikte özellikle Çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarının yönetiminde aktif olarak görev almakta ve danışmanlık yapmaktadırlar. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1992 yılında Sosyal Pediatri Ünitesi Sağlam Çocuk Takip Kliniği olarak kurulan ve 2009 yılında Sosyal Pediatri Bilim Dalı olarak bir öğretim üyesi ile hizmet vermektedir.