Çocuk Allerji ve İmmünoloji Hastalıkları Bilim Dalı

    Alerjik hastalıklar her 3 çocuktan birinde görülmekte olup küresel ısınma ve beslenme alışkanlıkları değişmesi nedeniyle giderek artmaktadır. Gerek prevelansının artması gerekse koruyucu tedbirlerle önlenebilir olabilmesi nedeniyle sosyal yükü önemlidir.

     İmmün eksiklikler görece olarak nadir ancak tanı alamaz ise ölümcül yada hayat kalitesini ve hastaneye yatışı ciddi ölçüde arttıran önemli bir sağlık sorunudur. Akraba evliliklerinin yüksek olması nedeniyle genetik olan bu gurup hastalığa sık rastlanmaktadır.

     1975 yılında temelleri Prof.Dr.Seval Güneşer tarafından atılmış 1984 yılında bilimdalı adını almış olan  “Çocuk Alerji –İmmünoloji bilim dalımız alerjik ve immün eksiklik alanlarında hizmet vermektedir. 1992 yılından Prof Dr Derya Ufuk Altıntaş 1997 yılında Prof Dr Mustafa Yılmaz daha sonra Prof.Dr Gülbin Bingöl ve 2017 yılında Doç Dr Dilek Özcan ekibe katılmıştır. Hali hazırda emeklilik ve tayin ve kayıp nedeniyle Prof Dr Derya Ufuk Altıntaş ve Doç Dr Dilek Özan ile hizmete devam etmektedir.

     Alerji immünoloji alanları dışında bilim dalımız  çocuk göğüs bilimdalı olmadığı için kurulduğu günden beri  kronik akciğer hastalıklarını takip etmektedir.(bronşiektazi, KF, BPD, PSD v.b) Ayrıca 2016 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan topuk kanı KF taraması programı kapsamında bölgenin kistik fibrozis tanı merkezi olarak görevlendirilmiştir ve hizmet vermektedir. .

     Hasta tanı, tedavi, bakımı ve takibi dışında  stajyer intern asistan ve yandal eğitimlerini araştırma ve bilimsel yayın katkılarını sürdürmektedir. Şimdiye kadar 12 çocuk alerji ve immünoloji uzmanı mezun etmiştir.

     Poliklinik de 4 muayene odası ,solunum fonksiyon testi, deri testi, spesifik IgE testlerinin yapılabildiği laboratuvarlar, spesifik immünoterapi ve provokasyon testleri uygulama odası mevcut olup bu hizmetler deneyimli 4 alerji 2 immünoloji alanında 1 de tıbbi sekreter olmak üzere yardımcı sağlık personeli tarafından yürütülmektedir.( hemşire, biolog, kimyager ve sağlık teknisyen) 

    Çocuk servislerinde ayrılmış 6 bilimdalı yatağında olmakla beraber genel çocuk, enfeksiyon, onkoloji servislerinde ortalama ve daima 10-15 arası ağırlıklı immün eksiklik ve kronik akciğer hastalığı izlenmektedir.