Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

 

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 1978 tarihinde Prof. Dr. Güler Özer Başkanlığında Çocuk Endokrin ve Metabolizma Bilim Dalı olarak kurulmuştur. 2008 yılında Prof. Dr. Bilgin Yüksel Başkanlığında Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı adını alarak çocuk endokrinoloji alanında akademik çalışmaları ve hasta hizmetlerine devam etmiştir.

 Bilim Dalımız başta Adana ili olmak üzere çevre iller ve Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesine 3. Düzey Üniversite Hastanesi olarak çocuk endokrin alanında  referans bir merkez olarak hizmet vermektedir.

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 0-18 yaş arası hastalara hem poliklinik, hem de yatan hasta servisi olarak hizmet vermektedir.

Hasta hizmet alanlarımız:

-Çocuk ve adölesan çağı Diyabet hastaları ( Tip I,tip II, MODY hastalarının tanı, tedavi ve izlemi yanısıra  hastaların ve  ebeveynlere yönelik Diyabet eğitim hizmeti verilmektedir)

-Büyüme gerilikleri ( Büyüme hormon eksikliği ve diğer kısa boy nedenleri )

-Tiroid hastalıkları ( Hipotiroidi, hipertirodi, guatır ve tiroid kanserleri )

- Paretiroid hastalıkları

- Raşitizm ( nutrisyonel, hipofosfatemik ve dirençli raşitizm )

- Kemik hastalıkları ( Osteogenezis imperfecta ve osteoporoz )

- Puberte bozuklukları ( Erken puberte, puberte gecikmesi)

- Hipogonadizm ( Özellikle  bu hastaların genetik incelemesi ve  teşhisinde  merkezimizde oldukça gelişmiş akademik çalışmalar yapılmakta ve hasta hizmeti verilmektedir)

-Adrenal hastalıklar ( Adrenal yetmezlik, cushing sendromu. Konjenital Adrenal Hiperplazi hastalarının  teşhis ve tedavisi yapılmakta ve  KAH tarama sonuçları bölümümüzce değerlendirilmektedir.)

-Cinsiyet gelişim bozuklukları( Kurduğumuz Cinsiyet Araştırma Konseyinde cinsiyet gelişim bozukluklu hastaların  teşhis , tedavi ve izlemi yapılmakta olup, bu konsey çok geniş bir alana hizmet vermektedir. )

-Obezite

- Birçok Hastalığın tanısı niçin gerekli uyarı testleri ( Büyüme hormon uyarı testi, ergenlik uyarı testi ).

Bilim Dalımız yan dal ve ana dal da uzmanlık eğitimi vermektedir. Ayrıca Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretiminde de görev almaktadır. Bilim Dalında eğitim kadrosunda 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr olmak üzere, ayrıca 1 diyabet hemşiresi, 2 yan dal asistanı, pediatri asistanları ve intern doktorlar bulunmaktadır.