Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

Hacettepe Üniversitesi’nden Çocuk Nöroloji Uzmanlığını alan Prof Dr. Vildan Baytok tarafından 1977 yılında kurulan Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı halen 4 öğretim üyesi ve 3 yan dal uzmanlık öğrencisi ile hizmet vermektedir. Bilim dalı’nda şu ana kadar altı pediatri uzmanına Çocuk Nörolojisi yan dal eğitimi verilmiştir. Bu kişiler, Adana ve çevre illerde Çocuk Nörolojisi hizmetlerini vermektedirler.

Çukurova Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, yataklı ve poliklinik ünitelerinde 0-18 yaş grubu çocuklardan epilepsi, mental retardasyon, serebral palsi, akiz ve herediter kas-sinir hastalıkları, nörometabolik/nörodejeneratif hastalıklar, nöroimmünolojik hastalıklar ve nörokutan hastalıklar tanılı olanlara hizmet vermektedir. Erişkinlerden farklı olarak büyüme ve gelişimin devam ettiği bu yaş grubunda yer alan bireylerin nörolojik muayeneleri, hastalıklarının nedenleri, tanı, tedavi ve takibi farklı bir yaklaşım ve uzmanlık gerektirir.

Yataklı servisimiz pediatri servisi içinde 6 yataklı bir ünite şeklindedir. Yılda yaklaşık 400 hasta yataklı servisimizde tedavi görmektedir. Ayrıca bazı tedavilerimiz ve tanısal işlemlerimiz günlük hasta servisinde yapılabilmektedir.

Ayaktan gelen hastalar Çocuk Nörolojisi Polikliniği’nde görülmektedir. Poliklinik hizmeti, haftada dört gün (Pazartesi, Salı Çarşamba, Cuma) randevulu olarak verilmektedir. Yılda yaklaşık 11000 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

Departmanımıza bağlı Çocuk EEG Laboratuvarında rutin EEG (uyku, uyanıklık, aktivasyonlu) çekimi yanında, video-EEG Laboratuvarımızda da 3-4 saatlik ve günlük video-EEG çekimi ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çekilen EEG’ler hasta başında değerlendirilmektedir.

Yine departmanımıza bağlı olarak çalışan klinik nöropsikolog tarafından hastalara yaşlarına uygun gelişimsel tarama testleri (Denver) ve nöropsikiyatrik testler (Bayley, Standford Binet, Whecsler (WISC-R) uygulanabilmektedir.

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde yer alır ve yenidoğan, gastroenteroloji, kardiyoloji, nefroloji, metabolizma, genetik vb. gibi pek çok yan dal ile birlikte çalışmayı gerektirir. Ayrıca çocuk ve ergen ruh sağlığı, çocuk gelişimi, beyin cerrahi, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, radyoloji, nükleer tıp, kulak burun boğaz, göz, patoloji, çocuk cerrahisi, diş hekimliği vb. diğer pek çok ana bilim dalı ile işbirliği yapar.

Bilim dalımızda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD araştırma görevlileri ile Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinin Nöroloji bölümlerinden gelen araştırma görevlilerinin, ayrıca üniversitemizin Nöroloji Anabilim Dalı ve Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin rotasyon eğitimleri yapılmaktadır.

 

 

Aşağıda listelenen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri bölümümüzde yapılmaktadır.

 

Epilepsi

Febril konvülziyon

Serebral palsi

Nöromuskuler hastalıklar

Nörometabolik hastalıklar

Nöroimünolojk hastalıklar

Nöromotor ve psikososyal gelişim gerilikleri

Riskli bebek (prematüre, düşük doğum tartılı, doğum travması) nöromotor gelişimsel takibi

Hareket bozuklukları

Nonepileptik paroksismal bozukluklar

Başağrısı, baş dönmesi

Dengesizlik, çift görme

Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ensefalit, )

Nörokutanöz hastalıklar

Santral sinir sistemi konjenital anomalileri