Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Çocuk Nefrolojisi çocuklarda böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisini yapmaktadır. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 6 yataklı servis ve 4 poliklinik odası ile hizmet vermektedir. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’na ait bir çocuk periton diyalizi ünitesi bulunmaktadır. Çocuk hemodiyaliz hastaları, erişkin hemodiyaliz merkezinde çocuk nefroloji doktoru sorumluluğunda hemodiyaliz tedavisi almaktadırlar. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı polikliniğinde yılda yaklaşık 10000 hasta görülmektedir, yılda yaklaşık 500 hasta yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Hastanemizde yılda ortalama 6 çocuk hastaya böbrek nakli yapılmaktadır. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı tarafından haftada bir gün Transplantasyon polikliniği yapılmaktadır. Bu poliklinikte hastanemizde ve dış merkezde böbrek nakli yapılmış çocuk hastalar takip edilmektedir. Yılda yaklaşık 300 seans akut hemodiyaliz uygulanmakta, 1800 seans kronik hemodiyaliz uygulanmakta ve 250 tansiyon holteri takılmaktadır. Ayrıca Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde akut böbrek yetmezliği olan hastalara hemodiyafiltrasyon ve gerekli durumlarda plazmaferez tedavileri uygulanmaktadır. Cerrahi gerektiren yapısal/fonksiyonel böbrek ve üriner sistem anomalileri ile böbrek taşlarının tetkik ve tedavileri için Çocuk Ürolojisi ile işbirliği yapılmaktadır. Çocuk Ürolojisi ile haftada 1 veya 2 gün ortak konsey yapılmaktadır.

Çocuk Nefrolojisi kliniğinde tanı ve tedavileri yapılan hastalıklar;

Antenatal dönemde saptanan böbrek anomalileri

Konjenital ve genetik böbrek hastalıkları

İdrar yolu enfeksiyonları

Obstrüktif anomaliler

Vezikoüreteral reflü

Enürezis

Nefrotik ve nefritik sendromlar

Üriner sistem taşları

Akut glomerülonefritler

Çocukluk çağı hipertansiyonu

Akut ve kronik böbrek yetmezliği

Sistemik hastalıkların böbrek tutulumları

Hemodiyaliz

Periton diyalizi

Böbrek transplantasyonu