Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı , Avrupa Pediatri Akademisi’nden Pediatri Uzmanlık Eğitimi akreditasyon sertifikasını aldı

Avrupa Pediatri Akademisi’nin değerlendirmeleri ile uzmanlık eğitimimizin Avrupa düzeyinde olduğunun onaylanması üzerine 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr Nejat Narlı ve Akreditasyon Kurulu Üyesi Doç. Dr Gülay Sezgin, Brüksel’de Avrupa Pediatri Akademisi toplantısına katılarak akreditasyon sertifikasını Akademi yöneticilerinden aldılar.

Mevcut öğretim kadromuzdaki 34 akademisyen hocanın, Asistanların 1 yıldan fazla süre yoğun bir şekilde akreditasyon prosedürlerini yerine getirmeye çalışan akreditasyon kurulunun emekleri ile bu başarıyı yakalayan Anabilim Dalımız, bu aşamayı bir mihenk taşı olarak değerlendirmektedir.

Uzmanlık eğitimi programımız köklü ve sistematik bir yaklaşımla iki başasistan, asistan idaresinden, asistan eğitiminden, asistan sınav ve değerlendirmelerinden sorumlu öğretim üyeleri  ve ayda en az bir kez toplanan akademik kurulumuzun verdiği kararlar doğrultusunda yürütülmektedir.

Uzmanlık eğitiminde temel yaklaşımız, ‘’Sorumlu oldukları çocuk hastalara en iyi hizmeti verebilmeleri için en iyi ve kaliteli uzmanlık eğitimini’’ almalarını sağlamaktır.

Akreditasyon çalışmalarımızda destek olan, araştırma üniversitesi adayı olan üniversitemizin Rektörü Prof Dr Mustafa Kibar, Tıp Eğitimi akreditasyonunu alan ilk fakültelerden biri olan Fakültemizin  Dekanı Prof Dr Serdar Özbarlas ve Dekan Yardımcısı Prof Dr Tunay Sarpel,  Başhekim Prof Dr Tamer İnal, bu süreçte her zaman yanımızda olmuşlardır.

Ayrıca başta akreditasyon kurulunda yer alan öğretim üye ve asistanlarımız ve tüm Anabilin Dalı’mız çalışanlar, aktif olarak bir yıldan fazla sürecin prosedürleri için çalışmışlardır.

Başvurumuz üzerine gelen Avrupa Pediatri Akademisi Başkanı Prof Dr Adamos Hadjipanayis, Dr Karoly Illy, Dr Ionna ve Türk delegasyonları Prof Dr Müjgan Alikaşifoğlu ve Prof Dr Figen Akalın, 24 -25 Ekim 2019 tarihlerinde bölümümüzde incelemelerde bulunmuş ve ayrıca asistanlar, personel ve öğretim üyeleriyle yaptıkları görüşmeler soncunda uzmanlık eğitimimizin Avrupa düzeyinde olduğunu onamışlardır.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Pediatri’de verdiğimiz  uzmanlık eğitiminin Avrupa Pediatri Akademisi tarafından akredite edilmesinin gururunu yaşıyoruz.

Anabilim Dalı Başkanı, Prof Dr Nejat Narlı’nın sertifikayı alırken yaptığı teşekkür konuşması:

 

We are honored  of being accredited by  the European Academy of Pediatrics.

I would like to thank to our previous  professors who are passed away and retired; and to 34 academicians in our current teaching staff one by one. Thank to our residents and our accreditation comittee that has been intensively working on the accreditation requirements for more than 1 year.

I would like to thank everyone from the Rector, Dean of the faculty to chief of staff who supported this process at all levels of management.

I would also like to thank Dr. Gülay, who has always been there for me and has been actively involved in this process.

Last but not the least I would like to thank Adamos, Karoly,Ioanna and the  Turkish delegations Figen,Müjgan who evaluated our department, for their valuable efforts.

For us, this certificate is a motivation for speeding up the progress for a better department for both trainees and children.