Prof. Dr. Mehmet Satar

CURRİCULUM VITAE

1-PERSONAL PROFILE

      Name:    Mehmet                                                                              Sex: Male

      Surname:   Satar                                                                        

     Adress:  Çukurova University, Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, 01300, Balcalı/Adana/ Turkey

      Date of Birth:  01 February 1955                                       E-mail: msatar@cu.edu.tr

2-EDUCATION and WORK EXPERIENCE

      Medical School : Çukurova University, Medical Faculty (1972-1978)

      Fellowship: Çukurova University, Medical Faculty, Department of Pediatrics (1978-1982

      Residency: Kütahya Air Force Hospital (Reserve Officer, Pediatrics 1982-1984)

                          Alanya Goverment Hospital , Department of Pediatrics ( 1984-1986)

      Associate Professor:  Çukurova University, Medical Faculty, Department of Pediatrics ,                                    Neonatal Intensive Care Unit (1986-1989)

      Assistant Professor: Çukurova University, Medical Faculty, Department of Pediatrics ,                                    Neonatal Intensive Care Unit (1989-1994)

     Assoc. Prof (Visiting Academic): Oxford University, John Radcliffe Hospital, Neonatal                                                          Intensive Care Unit, Oxford, UK (1990 for 3 months)

     Assoc. Prof (Scholarship Holder): Tel Aviv University, Sackler Medical Faculty, Dision                                                    of Neonatalogy, Tel Aviv, Israel (1992 for 3 months)

    Assoc. Prof (Visiting Academic): Harvard University, Medical Faculty, Joint Program in                                                       Neonatology, Boston, USA  (1994 for 2 months )

   Associate Professor (Supspeciality) :  Çukurova University, Medical Faculty, Department                                                             of Pediatrics, Division of Neonatoloy (1994-1995)

  Professor: Çukurova University, Medical Faculty, Department of Pediatrics (1995- Present)

  Other: Pediatrics Genetic Diseases Subspeciality (2011)

3- PRESENT POSITION:

Director of Neonatology Division, Deparment of Pediatrics,  Çukurova University, Medical Faculty, Adana, Turkey

Professor of Pediatrics, Cukurova University,  Medical Faculty, Adana, Turkey

Asistant Director of Perinatal Diagnosis and Treatment Research Center, Çukurova University

Chair of Clinical Research Ethical Council on Çukurova University

Executive Committee Member of Turkish Pediatrics Proficiency Committee

 

4-PRIZES and AWARDS:

1-Satar M, Atıcı A, Bişak U, Tunalı N: Roberts-SC phocomelia syndrome (A case with additional anomalies) Clin Genet 45:107-108, 1994. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1995)

 

2- Atıcı A, Altıntaş D, Yüksel B, Evliyaoğlu N, Evrüke C, Satar M, Güneşer S: Do parental smoking and history of allergy influence cord-serum Ig E? Pediatr Allergy Immunol 6:213-215, 1995. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

 

3-Satar M, Atıcı A, Oktay R : The influence of clinical status on total bilirubin capacity in newborn infants. Journal of Tropical Pediatrics 42:43-45, 1996. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

 

4-Oktay R, Satar M, Atıcı A: The risk of bilirubin encephalopaty in neonatal hyperbilirubinemia. The Turkish Journal of Pediatrics. 38:199-204, 1996. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

 

5- Atıcı A, Satar M, Alparslan N: Serum interleukin-1 beta in neonatal sepsis. Acta Peadiatr  85: 371-374, 1996. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

 

6-Satar M, Tanyeli A, Atıcı A, Antmen B, Bingöl G: Transient myeloproliferative disorder associated with Down syndrome and hypothyroidism. Pediatric Hematology and Oncology 12:95-96, 1995. (Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Bilim Ödülü 1996)

 

7- Atıcı A, Satar M, Çetiner S, Yaman A: Serum tumor necrosis factor-alpha in neonatal sepsis. American Journal of Perinatology 14(7): 401- 404, 1997. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1998)

 

8- Satar M, Temoçin AK, Atıcı A, Demirhan O: A case of spondylocostal dysostosis with a fra(5)(q32). The Turkish Journal of Pediatrics 39: 547-549, 1997. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1998 )

 

9- Narlı N, Satar M, Atıcı A, Kayrın L: Erythrocyte pyruvate  kinase activity in term and preterm infants. Pediatr Hematology and Oncology 15:63-67, 1998. (TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1999)

 

10- Türkmen M, Satar M, Atıcı A: Neutrophil chemotaxis and random migration in preterm and term infants with sepsis. American Journal of Perinatology. 17: 107-112, 2000. (Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Bilim Ödülü 2001)

 

11- Narlı N, Özlü F, Satar M, Yapıcıoğlu H, Özcan K: Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hiperbilirubinemili bebeklerin etyolojik yönden değerlendirilmesi. II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi 13-17 Ocak 2004, Adana (Sözlü Sunum 3. Ödülü).

 

12- Neslihan Önenli Mungan, Deniz Kör, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Tuğçe Özakçaoğlu, Ümran Güleç, Harun Eren, Mehmet Satar. Propiyonik asidemili bir olgu: Sağlıklı bir gebelik, doğum ve emzirme süreci. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir. (Sözlü Sunum 2. Ödülü)

 

13- Özcan K, Satar M, Canacankatan N, Taşkın E, Dağlıoğlu K.  Allopürinolün hipoksik-iskemik serebral hasar oluşturulan yenidoğan ratlarda kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivitesi üzerine etkisi. Türk Pediatri Arşivi,48: 48-52, 2013. (Türk Pediatri Arşivi 2013 Yılı En İyi Makale Ödülü)

14- Bahar N, Satar M, Yılmaz M, Büyükkurt S, Özlü F, Yıldızdaş HY, Yaman A. Term ve geç preterm bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi. Türk Pediatri Arşivi. 2018; 53: 214-221.  DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6900. Prof.Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi 2018 En İyi Makale Ödülü

5-JOURNAL PUBLICATIONS

       a)Publications Indexed By Web of Science:

1.     Satar M, Atila E, Kozanoğlu MN: Identical twins with autosomal recessive form of spondylocostal dysostosis. Clin Genet. 41: 290-292, 1992.

 

2.     Satar M, Savaş N, Altınbaşak Ş, Boztepe H: Plasma fluoride levels in preterm babies. Fluoride 26(2):111-114, 1993.

 

3.     Satar M, Atıcı A, Bişak U, Tunalı N: Roberts-SC phocomelia syndrome (A case with additional anomalies) Clin Genet 45:107-108, 1994.

 

4.     Wolach B, Carmi D, Gilboa S, Satar M, Segal S, Dolfin T, Schlesinger M: Some aspects of humoral immunity and phagocytic funtion in newborn infants . Israel Journal of Medical Sciences 30(5-6):331-335, 1994.

 

5.     Satar M, Tanyeli A, Atıcı A, Antmen B, Bingöl G: Transient myeloproliferative disorder associated with Down syndrome and hypothyroidism. Pediatric Hematology and Oncology 12:95-96, 1995.

 

6.     Atıcı A, Altıntaş D, Yüksel B, Evliyaoğlu N, Evrüke C, Satar M, Güneşer S: Do parental smoking and history of allergy influence cord-serum Ig E? Pediatr Allergy Immunol 6:213-215, 1995.

 

7.     Satar M, Atıcı A, Oktay R: The influence of clinical status on total bilirubin capacity in newborn infants. Journal of Tropical Pediatrics 42:43-45, 1996.

 

8.     Oktay R, Satar M, Atıcı A: The risk of bilirubin encephalopaty in neonatal hyperbilirubinemia. The Turkish Journal of Pediatrics. 38: 199-204, 1996.

 

9.     Atıcı A, Satar M, Karabay A, Yılmaz M: Intravenous immunoglobulin for prophylaxis of nosocomial sepsis in premature infants. Indian Journal of Pediatrics, 63: 517-521, 1996.

 

10.  Atıcı A, Satar M, Alparslan N: Serum interleukin-1 beta in neonatal sepsis. Acta Peadiatr  85: 371-374, 1996.

 

11.  Atıcı A, Satar M, Çetiner S, Yaman A: Serum tumor necrosis factor-alpha in neonatal sepsis. American Journal of Perinatology 14(7): 401- 404, 1997.

 

12.  Satar M, Temoçin AK, Atıcı A, Demirhan O: A case of spondylocostal dysostosis with a fra(5)(q32). The Turkish Journal of Pediatrics 39: 547-549, 1997.

 

13.  Narlı N, Satar M, Atıcı A, Kayrın L: Erythrocyte pyruvate kinase activity in term and preterm infants. Pediatr Hematology and Oncology 15:63-67, 1998.

14.  Aydogan B, Kiroglu M, Soylu L, Aydin O, Satar M, Kiroglu F, Tunali N. Gastric cyst of the oral cavity. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 45: 255-258, 1998.

 

15.  Türkmen M, Satar M, Atıcı A: Neutrophil chemotaxis and random migration in preterm and term infants with sepsis. American Journal of Perinatology. 17: 107-112, 2000.

 

16.  Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Soyupak S, Küçükosmanoğlu O: A newborn with sternal malformation/vascular dysplasia syndrome. Genetic Counseling  13(1): 35-40, 2002.

 

17.  Soyupak SK, Narli N, Yapicioglu H, Satar M, Aksungur EH: Sonographic measurements of the liver, spleen and kidney dimensions in the healthy term and preterm newborns. Eur J Radiol.  43: 73-78, 2002.

18.  Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Soyupak S, Altınbaşak Ş: Intraventricular streptokinase for the treatment of posthemorrhagic hydrocephalus of preterm Journal of Clinical Nueroscience. 10(3): 297-299, 2003.

 

19.  Yapıcıoğlu H, Satar M, Yıldızdaş D, Narlı N, Süleymanova D, Tutak E: Schwartz-Jampel syndrome: Three pediatric case reports. Genetic Counseling. 14: 353-358, 2003.

 

20.  Gülşen Erdem for the Turkish Neonatal Society Multicentre Study Group: Perinatal mortality in Turkey. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 17: 17-21, 2003.

 

21.  Tutdibi E, Hospes B, Landmann E, Gortner L, Satar M, Yurdakok M, Dellagrammaticas H, Ors R, Ilikkan B, Ovali F, Sarman G, Kumral A, Arslanoglu S, Koc H, Yildiran A. Transient Tachypnea of the Newborn (TTN): A Role for Polymorphisms of Surfactant Protein B (SP-B) Encoding Gene? Klin Padiatr. 2003 Sep-Oct;215(5):248-52.

 

22.  Satar M, Özcan K, Yapıcıoğlu H, Narlı N: Serum insulin-like growth factor 1 and growth hormone levels of hypoxic-ischemic newborns. Biol Neonate. 2004; 85(1):15-20.

 

23.  Erdoğan Ş, Kaçar A, Yılmazer D, Satar M, Tunalı N:  Renal tubular dysgenesis with hypoplastic calvaria: Report of two cases. Genetic Counseling . 2004;15(3):335-9.

 

24.   Yapıcıoğlu H, Satar M, Tutak E, Narlı N, Topaloğlu AK: A newborn infant with generalized glutathione synthetase  deficiency Turk J Pediatr. 2004 Jan-Mar;46(1):72-5.

 

25.  Satar M, Yapicioglu H, Narli N, Ozbarlas N, Kucukosmanoglu O, Tutak E: Is oral indomethacin effective in treatment of preterm infants with patent ductus arteriosus? Turk J Pediatr. 2004 Apr-Jun; 46(2):137-41.

26.  Yapıcıoğlu H, Satar M, Kayrın L, Tutak E, Narlı N: Pyruvate kinase activity in cerebral hemispheres and cerebellum-brainstem of normal and hypoxic-ischemic newborn rats. The Cerebellum 2004; 3: 152-155.

 

27.  Tutak E, Satar M, Zorludemir S, Erdoğan Ş, Yapıcıoğlu H, Narlı N:  Neuroprotectıve effects of ındomethacın and amınoguanıdıne ın the newborn rats wıth hypoxıc-ıschemıc cerebral ınjury. Neurochemical Research 2005; 30(8): 937-942.

 

28.  Narli N, Satar M, Kayrin L, Yapicioglu H, Ozlu F, Bugdayci R: The activity and kinetics of pyruvate kinase in hypoxic newborns. Pediatr Hematol Oncol. 2005, 22(7):567-73.

 

29.  Yıldızdaş HY, Satar M, Tutak E, Narlı N, Büyülçelik M, Özlü F. May the best friend be an enemy if not recognized early: hypernatremic dehydration due to breastfeeding. Pediatr Emerg Care. 2005; 21(7): 445-448.

 

30.   Narlı N, Soyupak S, Yıldızdaş HY, Tutak E, Özcan K, Sertdemir Y, Satar M: Ultrasonographic measurement of subarachnoid space in normal term newborns. Eur J Radiol 2006; 58(1): 110–2.

 

31.  Yapıcıoğlu H, Satar M, Canacankatan N, Tutak E, Sertdemir Y, Antmen E, Narli N. The Effect Of Human Growth Hormone On Superoxide Dismutase Activity, Glutathione And Malondialdehyde Levels Of Hypoxic-Ischemic Newborn Rat Brain. Bıol Neonate 2006; 90(3):168-173. 

 

32.  Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özcan K, Büyükçelik M, Konrad M,           Demirhan O. Barttin mutations in antenatal Bartter  syndrome with sensorineural  deafness. Pediatr Nephrol. 2006; 21(7):1056-7.

 

33.  Satar M, Turhan E, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Özgünen FT, Çetinel S. Cord blood cytokine levels in neonates born to mothers with prolonged premature rupture of membranes and its relationship with morbidity and mortality. Eur Cytokine Netw. 2008 Feb 26;19(1):41–45.

 

34.   Tutak E, Satar M, Ozbarlas N, Uğuz A, Yapicioğlu H, Narli N, Bayram I. A newborn infant with intrapericardial rhabdomyosarcoma: a case report. Turk J Pediatr. 2008 Mar-Apr; 50(2):179-81. 

 

35.  Özlü F, Kyotani M, Taşkın E, Özcan K, Kojima T, Matsushita T, Yapıcıoğlu H, Takagi A, Şaşmaz İ, Satar M, Narlı N. A Neonate With Homozygous Protein C Deficiency With a Homozygous Arg178Trp Mutation. J Pediatr Hematol Oncol 2008; 30: 608–611.

 

36.  Tutak E, Satar M, Yapıcıoğlu H, Altıntaş A, Narlı N, Hergüner H, Bayram Y. A Turkish infant with cerebellar agenesis/neonatal diabetes mellitus and PTF1A mutation. Genetic Counseling, 2009, 20(2), 147-152.

 

37.  Taskin E, Ozcan K, Canacankatan N, Satar M, Yapicioglu HY, Erdogan S. The effects of indomethacin on caspases, glutathione level and lipid peroxidation in the newborn rats with hypoxic-ischemic cerebral injury. Brain Res. 2009; 1289: 118-23.

 

38.  Kırimi E, Peker E, Tuncer O, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M. Increased serum mallondialdehyde levels of the neonates with hypoxic ischemic encephalopaty: Prediction the severity of the disease. The Journal of International Medical Research. 2010; 38(1): 220-6

 

39.  Oygur N, Kavuncuoglu SOzbek STansug NPerk YIlikkan BSatar M, Yildizdas HYDuman N, Kumral A, and Turkish Neonatal Society, Nosocomial Infections Study Group. Nosocomial infections in neonatal units in Turkey: epidemiology, problems, unit policies and opinions of healthcare workers. The Turkish Journal of Pediatrics 2010; 52: 50-57.

 

40.  Yapicioglu H, Satar M, Ozcan K, Narli N, Ozlu F, Sertdemir Y, Tasova Y.A 6-year prospective surveillance of healthcare-associated infections in a neonatal intensive care unit from southern part of Turkey. J Paediatr Child Health. 2010 Jun;46(6):337-42

 

41.  Yapicioglu H, Ozcan K, Sertdemir Y, Mutlu B, Satar M, Narli N, Tasova Y. 
 HealthCare-associated Infections in a Neonatal Intensive Care Unit in Turkey in 2008: Incidence and Risk Factors, A Prospective Study. J Trop Pediatr, 2011 Jun;57(3):157-64.

 

42.  Taşkın E, Satar M, Zorludemir S, Özcan K. Indomethacin prevents neuronal apoptosis in newborn rats with hypoxic-ischemic brain injury. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(2):380-5.

 

43.  Özlü F, Satar M, Menziletoğlu-Yıldız Ş, Ünlükurt İ, Aksoy K: Glucose-6-phosphate dehydrogenase activitiy, structure, molecular charecteristics and role in neonatal hyperbilirubinemia in cord blood in Çukurova region. The Turkish Journal of Pediatrics 2011; 53: 130-136.

 

44.  Satar M, Taşkin E, Ozlü F, Tuli A, Ozcan K, Yildizdaş HY. Polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene and angiotensin converting enzyme activity in transient tachypnea of neonate and respiratory distress syndrome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(9): 1712-1715. 

 

45.   Satar M, Özlü F. Neonatal sepsis: A continous disease burden. Turk J Pediatr. 2012; 54(5):449-57.

 

46.  Yapicioglu H, Gokmen TG, Yildizdas D, Koksal F, Ozlu F, Kale-Cekinmez E, Mert K, Mutlu B, Satar M, Narli N, Candevir A.Pseudomonas aeruginosa infections due to electronic faucets in a neonatal intensive care unit. J Paediatr Child Health. 2012; 48(5):430-4.

 

47.  Kale-Çekinmez E, Mutlu M, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Asker H, Mert K, Narlı N, Satar M. Two newborns of heroin-addicted mothers suffering neonatal withdrawal syndrome. Turk J Pediatr. 2012; 54(5):421-424.

 

48.  Sızmaz E, Satar M, Özlü F, Yaman A, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özcan K. The coincidence of necrotizing enterocolitis and rotavirus infections and potential associations with cytokines. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2012; 23(4): e103- e105

 

49.  Ozlü F, Yapıcıoğlu H, Mert K, Satar M, Narlı N, Sertdemir Y. The Effect of Two Different Parenteral Nutrition Regimens on Parenteral Nutrition Associated Cholestasis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013; 26: 724-7.

 

50.  Özlü F, Yapicioglu H, Ozcan K, Narlı N, Satar M. Evaluation of Neonates with Ventriculitis. Cukurova Med J2013; 38(4): 553-558.

51.  Özlü F, Yapicioglu H, Narlı N, Satar M, Ozcan K, Tuncer R. Comparison of Risk Factors in Necrotizing Enterocolitis among Infants in Neonatal Intensive Care Unit. Çukurova Medical Journal, 2013; 38(4):642-647.

 

52.  Yapıcıoğlu H, Özlü F, Özcan K, Sertdemir Y, Taskın E, Satar M, Narlı N.  Comparison of Arterial, Venous and Capillary Blood Gas Measurements in Premature Babies in Newborn Intensive Care Unit. Çukurova Medical Journal 2014; 39(1): 117-124.

 

 

53.  Satar M, Özlü F, Çekinmez EK, Yıldızdaş YH, Narlı N, Erdem E, Soylu M. Is retinopathy of prematurity decreasing? Comparision of two different periods in the same NICU.  Turk J Pediatr. 2014 Mar-Apr;56(2):166-70.

 

54.  Asker HS, Satar M, Yıldızdaş H, Mutlu B, Özyurt BM, İpek MŞ, Sivaslı E, Taviloğlu ZŞ, Çelik Y, Özcan K, Burgut R, Ünal İ. Evaluation of Score for Neonatal Acute Physiology and Perinatal Extension II and Clinical Risk Index for Babies with additional parameters. Pediatr Int. 2016 Oct;58(10):984-987.

 

55.  Mert MKSatar MÖzbarlas NYaman AÖzgünen FTAsker HSÇekinmez EKTetiker T. Troponin T and NT ProBNP Levels in Gestational, Type 1 and Type 2 Diabetic Mothers and Macrosomic Infants. Pediatr Cardiol. 2016; 37(1):76-83. doi: 10.1007/s00246-015-1242-1.

 

56.  Ağın MTümgör GAlkan MÖzden ÖSatar MTuncer R. Clues to the diagnosis of biliary atresia in neonatal cholestasis. Turk J Gastroenterol. 2016 Jan;27(1):37-41. doi: 10.5152/tjg.2015.150379.

 

57.  Satar M, Özlü F, Yapıcıoğlu Hİskit S. Corset Usage for Gastrointestinal and Respiratory Problems in a Newborn with Prune Belly Syndrome. Indian J Pediatr. 2016; 83(7):717-9.

 

58.  Mungan NÖKör DBüyükkurt SAtmış AGüleç ÜSatar M. Propionic acidemia: a Turkish case report of a successful pregnancy, labor and lactation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016; 29(7):863-6. doi: 10.1515/jpem-2015-0451.

 

59.  Alan S, Erdeve Ö, Cakir U, Akduman H, Zenciroglu A, Akcakus M, Tunc T, Gokmen Z, Ates C, Atasay B, Arsan S, and on behalf of TurkNICU-RSV Trial Group. (Anik A., Turkmen M. K., Erdogan Y., Oygur N., Kahvecioglu D., Yildiz D.; Caner I., Tekgunduz K. S.; Kurt A.; Yigit Y., Bilgili G.; Bolat F., Cevit O.; Ozlu F., Satar M.; Ertugrul S.; Cakir B., Unal S. ; Iscan B., Duman N; Ergor S. N., Yalaz M.; Celik I., Celik U.; Hirfanoglu I. M., Koc E.; Sivaslı E., Melekoglu N. A. ; Kiray Bas E.; Bozkaya D., Korkmaz A; Ozdemir R., Karadag A.; Ozer E., Ilhan O.; Mutlu M., Aslan Y.; Erener Ercan T., Cetinkaya M.; Sahin O., Akin M. A.; Dursun Z. E., Aliefendioglu D.; Dikme G., Gunlemez A.; Silahli M., Ozkiraz S.; Memisoglu A., Ozek E.; Akin I. M., Sevuk S.; Tarakci N., Ors R.; Aygun C.; Bozdag S.; Tepe T., Narli N.; Sandal G., Ozen M.; Okumus N.; Demirel G., Kilic A.; Turkoglu-Unal E., Bulbul A.; Takci S., Anuk-Ince D.; Ciftdemir N. A., Acunas B.; Ozkan H., Koksal N.; Okulu E.; Demir N., Tuncer O.; Dizdar E. A., Oguz S., Dilmen U. Outcome of the Respiratory Syncytial Virus related acute lower respiratory tract infection among hospitalized newborns: a prospective multicenter study. The Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2016; 29(13): 2186–2193.

60.  Özlü F,  Satar. M. Togetherness of Epstein Anomaly and Giant Hairy Nevuz in a Neonate. The Turkish Journal of Pediatrics. (yayına kabul edildi 18.11.2017).

61.  Beşer ÖF, Çullu Çoğuğraş F, Erkan T, Kutlu T, Yağcı RV, Satar M. TUHAMER Study Group. Evaluation of malnutrition development risk in hospitalized children. Nutrition 2018; 48: 40-47.  doi.org/10.1016/j.nut.2017.10.020

62.  Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Şeker G, Şimşek H, Bayazt AK, Satar M. Peritoneal dialysis in neonates: six years of single center experience Turkish J Med Science.  2018; 48(2): 231-236. doi: 10.3906/sag-1705-175.

63.  Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Akay E, Özlü F, Kozanoğlu B, Erdoğan K, Gönlüşen G, Satar M. A congenital soft tissue Ewing sarcoma in a newborn patient Turkish Journal of Pediatrics-2017;59: 76-79.

 

64.  El Ç, Satar M, Yıldızdaş HY, Özlü F, Asker HS. Evaluation of the influence of Bıfıdobacterıum Lactis and Hindiba inulin on feeding intolerance in premature babies. Çukurova Medical Journal. 2017; 42(3): 419-426.

 

65.   Yildizdas HYOzlu FEfeoglu PDaglioglu NSatar M. Non-persistent pesticides in breast milk in an agricultural area in Turkey. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 20: 1-6. Doi: 10-1080/4767058.2018.1438395

66.  Yildizdas HYPoyraz BAtli GSertdemir YMert KOzlu FSatar M. Effects of two different lipid emulsions on antioxidant status, lipid peroxidation and parenteral nutrition- related cholestasis in premature babies, a randomized-controlled study. Pediatr Neonatol. 2018 Aug 2. pii: S1875-9572(18)30174-8. doi: 10.1016/j.pedneo.2018.07.012. [Epub ahead of print]

 

67.  Erdeve OOkulu EOlukman OUlubas DBuyukkale GNarter FTunc GAtasay BGultekin NDArsan SKoc ETurkish Neonatal Jaundice Registry Collabolators. Serdar Alan (lead author for collaborators, moc.liamg@radresnala, Yuksek Ihtisas University, Ankara), Nejat Narli, Buket Kilicaslan (Adana Metro Hospital, Adana), Kurthan Mert (Adana Numune Education and Training Hospital, Adana), Deniz Hanta (Adana Maternity and Children’s Hospital, Adana), Suzan Şahin (Adnan Menderes University, Aydın), Kadir Tekgündüz (Atatürk University, Erzurum), Deniz Anuk Ince (Baskent University, Ankara), Zeynel Gokmen, Musa Silahlı (Baskent University, Konya), Sebnem Calkavur (Behcet Uz Children’s Hospital, Izmir), Bilge Tanyeli Bayraktar (Bezmialem University, Istanbul), Cumhur Aydemir (Bulent Ecevit University, Zonguldak), Cisem Arslan (Celal Bayar University, Manisa), Fatih Bolat (Cumhuriyet University, Sivas), Mehmet Satar (Cukurova University, Adana), Sabahattin Ertugrul (Dicle University, Diyarbakır), Muhittin Celik (Diyarbakır Children’s Hospital, Diyarbakır), Bora Baysal (Dokuz Eylül University, Izmir), Ozge Altun Koroglu, Demet Terek (Ege University, Izmir), Nihal Demirel (Etlik Zubeyde Hanım Women’s Health Teaching and Research Hospital, Ankara), Kudret Ebru Ozcan (Gazi University, Ankara), Turan Tunc (Gulhane Military Medical Academy, Ankara), Hatice Turgut (Inonu University, Malatya), Asuman Çoban, Beril Yasa, (Istanbul University, Istanbul), Merih Cetinkaya (Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul),Berna Hekimoglu (Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon), Yasemin Akin (Kartal Lutfi Kirdar Education and Training Hospital, Istanbul), Dilek Sarıcı, Fatih Mehmet Kışlalı (Keçiören Training and Research Hospital, Ankara), Didem Aliefendioglu (Kırıkkale University, Kırıkkale), Yasemin Şenel (Kocaeli University, Kocaeli), Eren Ozek (Marmara University, Istanbul), Selda Arslan (Mustafa Kemal University, Hatay), Baran Cengiz Arcagök (Muş State Hospital, Muş), Hüseyin Selim Asker (NCR Hospital, Gaziantep), Rahmi Ors (Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine, Konya), Duran Yildiz, Fevzi Ataseven (Nenehatun Maternity Hospital, Erzurum), Canan Aygün (Ondokuz Mayıs University, Samsun), Neslihan Tekin (Osmangazi University, Eskişehir), Ceren Cıralı (Pamukkale University, Denizli), Aysegül Zenciroglu, Ahmet Ozyazıcı (Sami Ulus Maternity and Children Research and Training Hospital, Ankara), Akan Yaman (Şanlıurfa Gynecology and Obstetrics Hospital, Şanlıurfa), Umut Zubarioglu, Ali Bulbul (Şişli Etfal Hamidiye Training and Research Hospital, Istanbul), Sema Tanriverdi (Tokat State Hospital, Tokat), Betul Acunas (Trakya University, Edirne), Nilgun Koksal (Uludag University, Bursa), Leyla Bilgin Karadeniz (Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul), Nihat Demir, Oguz Tuncer (Yuzuncu Yıl Univeristy, Van), Belma Saygılı Karagol (Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara), Evrim Alyamac Dizdar, Nurdan Uras (Zekai Tahir Burak Maternity Research and Training Hospital, Ankara). The Turkish Neonatal Jaundice Online Registry: A national root cause analysisPLoS One. 2018 Feb 23;13(2):e0193108. doi: 10.1371/journal.pone.0193108. eCollection 2018.

68.  Satar M, Akçalı M, Yıldızdaş HY, Özlü F, Ağın M, Tümgör G, Bişgin A. A novel mutation in congenital glucose galactose malabsorbtion syndrome. Çukurova Medical Journal, 2018; 43(4): 1062-1064 DOI: 10.17826/cumj.383030

69.  Yildizdas HY, Önder Ö, İskit HS, Yurdakul GB, Akçalı M, Özlü F, Soyupak S, Satar M, Narlı N. Spontaneous resolution of pneumomediastinum in two newborn babies. Çukurova Medical Journal, 2018: 43(1): 203-206. DOI: 10.17826/cumj.340688

 

70.  Özlü F, Hacıoğlu C, Büyükkurt S, Yapıcıoğlu H, Satar M. Changes on preterm morbidities with antenatal magnesium. Çukurova Medical Journal, 2019: 44(2): 1-7. DOI: 10.17826/cumj.444238.

71.  Özlü F, Erdem S, Göçen U, Demir F, Atalay A, Akçalı M, Özbarlas N, Satar M. What are the non-cardiac prognostic factors affecting mortalty in neonates with aortopulmonary shunt. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. DOI: 10.1080/4767058.2019.1609928

 

       b) Publications Indexed By other than Web of Science

 1. Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Etiz L,. Demirkıran S: The relation of hemoglobinopaty and hyperbilirubinemia in the newborn period. Med.Bull. İstanbul Med. Fac. 22: 263-269,  1989.

 

 1. Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Etiz L: Plasma and  erythrocyte zinc and copper levels in premature babies. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(2): 198-201, 1989.

 

 1. Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Burgut R, Etiz L : The alterations of the plasma and erythrocyte zinc and copper levels in premature babies: Breast and formula fed babies during the first three months of life. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(3): 295-299,1989.

 

 1. Kılınç Y, Akmanlar N, Kümi M, Köker İ, Satar M, Coşkun A, Etiz L: The incidence of hemoglobinopathies and thalassemias in the cord blood in Adana province. Med. Bull. İstanbul. 25: 9-14, 1992.

 

 1. Satar M, Atıcı A, Savaş N, Aksungur P, Yaman A: The etiology of neonatal sepsis. Annals of Medical Siences 3(1):12-15, 1994.

 

 1. Satar M, Atıcı A, Savaş N: The serum zinc, copper and magnesium levels in neonatal hyperbilirubinemia of unknown etiology. Journal of Neonatology  1(4):25-28, 1994.

 

 1. Atıcı A, Satar M, Yılmaz M: Hypothermia: As a life threatining problem in preterm infants. Journal of Neonatology 3:9-13, 1996.

 

 1. Kırımi E, Narlı N, Satar M, Two new cases of thrombocyopenia Absent Radii (TAR) Syndrome Annal of Medical Sciences. 9:78-81, 2000.

 

 1. Küçükosmanoğlu O, Özbarlas N, Narlı N, Satar M, Neonatal Marfan Syndrome presenting with hearth failure: A case report. Annals of Medical Sciences. 9(1):33-35, 2000.

 

 1. Özer G, Önenli N, Yüksel B, Yıldızdaş D, Satar M, Tuncer R: Evaluation of patients with congenital adrenal hyperplasia. Annals of Medical Sciences. 9(3): 108-113, 2000.

 

 1. Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Antmen A.B: Congenital hypofibrinogenemia: A newborn infant with cord bleeding. Turk J Haematol 17:217-219, 2000.

 

 1. Mungan Önenli N, Yüksel B, Narlı N, Özer G, Satar M, Yıldızdaş D: A case of persistent hyperinsulinemic hypogylicemia. Annals of Medical Sciences 9:89-90, 2000.

 

 1. Narlı N, Kırımi E, Satar M, Türkmen M, Halaza M, Yapıcıoğlu H: Evaluation and management of neonates with meconium stained amniotic fluid. Eastern Journal of Medicine 5(2): 63-66, 2000.

 

 1. Narlı N, Yıldızdaş D, Küçükosmanoğlu O, Kırımi E, Yapıcıoğlu H, Satar M: A Conradi-Hünermann Syndrome with Fallot Tetralogy. Annals of Medical Sciences. 2002; 11 (1): 28-30.

 

 1. Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özcan K, Tanrıverdi N, Erdem S: A Newborn Wıth Klınefelter And Trısomy 18 Syndrome. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2012; 21(3): 173-174.

 

 1. Özlü F, Yapıcıoğlu HY, Satar M, Narlı N, Özcan K, Tanrıverdi N, Erdem S. A Newborn With Klinefelter And Trisomy 18 Syndrome. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2012; 21(3): 173-4.

 

      c)National Publications

1.     Özer G, Kuseyri F, Güney E, Satar M, Altınbaşak Ş, Tanyeli A, Köroğlu A, Zaimoğlu D: Kliniğimizde yatan diabetli hastaların retrospektif incelenmesi. Ç.Ü.Tıp Fak. Der. 7(4): 334-342, 1982.

 

2.     Kümi M, Aksungur L, Aksaray N, Kılınç Y, Satar M: Epidermolysis bullosa herediteria letalis (EBHL).Ç.Ü.Tıp Fak. Der. 8(4): 416-421, 1983.

 

3.     Satar M, Kümi M, Taner F, Kılınç Y, Etiz L: Anne ve kordon kanında plasma ve eritrosit selenyum duzeylerinin karşılaştırılması. Cerrahpaşa Tıp Fak.Der. 15(2): 244-250, 1984.

 

4.     Özer G, Satar M, Alhan E, Akkurt A: Maple şurubu idrar hastalığı Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 12(4): 411-415, 1987.

 

5.     Anarat A, Satar M, Aksaray N, Altıntaş G: Ampisilin+Sulbaktam alan yenidoğanlarda idrar ve serum ß2 - mikroglobulin  düzeyleri. ANKEM Dergisi 1(3): 234-237, 1987.

 

6.     Anarat A, Aksaray N, Altıntaş G, Satar M: Çoçukluk çağındaki üriner sistem enfeksiyonlarında amoksilin + klavulanik asit tedavisi. ANKEM Dergisi 1(4): 413-417, 1987.

 

7.     Aksu HSZ, Aksaray N, Satar M: Anne ve bebek kordon serumlarında ELİSA yöntemi ile koruyucu tetanoz antitoksin düzeylerinin gösterilmesi enfeksiyon Dergisi 1(4): 279-284, 1987.

 

8.     Aksaray N, Satar M, Aksu HSZ, Serbest M, Altıntaş D: Çocukluk çağı enfeksiyonlarında mezlocillinin etkisi. ANKEM Dergisi 2(1): 67-72, 1988.

 

9.     Satar M, Anarat A, Özkuyucu F: Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmezliği. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 105-110, 1988.

 

10.  Satar M, Anarat A, Tanyeli A, Aksaray N, Özkuyucu F: Polisitemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 133-137, 1988.

 

11.  Satar M, Aksu HSZ, Satar G: Gebelerde ve yenidoğanlarda HbsAg ve HBeAg insidansı. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 129-132, 1988.

 

12.  Anarat A, Satar M, Altıntaş G, Aksaray N, Çoşkun Ü: Hiperbilirubinemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 138-143, 1988.

 

13.  Satar M, Anarat A, Aksaray N, Aksu HSZ: Yenidoğan sepsisinde böbrek fonksiyonları. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 13(3):256-258, 1988.

14.  Aksu HSZ, Satar M, Erken E: Gebelerde antirubella IgG antikorlarının ELİSA yöntemi ile gösterilmesi. Ç.Ü. Tıp  Fak. Der. 13(3) : 256-258, 1988.

 

15.  Erdem H, Aksaray N, Özcan K, Satar M, Tanyeli A : Anne ve kordon kanlarında immün floresan antikor testi ile toksoplasmosis insidansı. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 13(4): 439-444, 1988.

 

16.  Satar M, Aksaray N, Özcan K, Matür A: Yenidoğan bebeklerde entemoeba histolytica enfeksiyonu. Parazitoloji Dergisi. 13(1): 13-17, 1989.

 

17.  Satar M, Tanyeli A, Alhan E, Özkuyucu F: Neonatal tetanoz (retrospektif bir çalışma) Ç.Ü.Tıp Fak. Der. 14(1): 26-30, 1989.

 

18.  Tanyeli A,Kümi M, Satar M, Yılmaz B, Alpaslan N, Serbest M: Akut lenfoblastik lösemide kemoterapiye bağlı nötropeni üzerine lityumun etkisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecm. 52: 31-38, 1989.

 

19.  Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Altınbaşak Ş, Yılmaz B, Ökten: Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(2): 220-225, 1989.

 

20.  Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Yüksel B,Yılmaz B, Altınbaşak Ş:: Akut myeloblastik lösemili çocuklarda serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(2): 207-211, 1989.

 

21.  Satar M, Aksaray N, Tok M, Alhan E, Güvenir T: Yenidoğan enfeksiyonlarında Ceftazidime'in etkisi. ANKEM Dergisi. 3(l):  51-56, 1989.

 

22.  Tanyeli A, Yılmaz B, Kümi M, Satar M, Etiz L: Çocukluk çağı malignansilerinde serum selenyum düzeyi. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(3): 369-373, 1989.

 

23.  Aksu HSZ, Satar M, Burgut R: Gebe kadınlar ve tetanozlu bebeklerde tetanoz antikor düzeyleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(3): 374-377, 1989.

 

24.  Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Etiz L : Yenidoğan hiperbilirubinemisi ile glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği arasındaki ilişki. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 21(1):  51-54, 1990.

 

25.  Altınbaşak Ş, Satar M, Serbest M, Noyan A: Neonatal sepsisin erken tanısı. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 16(1): 79-83, 1991.

 

26.  Satar M:Yenidoğanda akut böbrek yetersizliği. Editörler: Ö.İlter, N. Altınkaya. Neonatolojide güncel sorunlar. İstanbul  1991: 115-122.

 

27.  Coşkun A, Çetin MT, Satar M, Arıdoğan N : Oksitosinle uyarılan doğumlardan sonra hiperbilirubinemi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der.  22(4): 543-546, 1991.

 

28.  Altınbaşak Ş, Satar M, Kozanoğlu M, Etiz L: Prematüre  bebeklerde plazma selenyum seviyeleri. Klinik Gelişim.  5(3): 1839-1841, 1992.

 

29.  Altınbaşak  Ş, Satar M, Boztepe H, Bülbül E, Atay Y, Kozanoğlu M: Anne kanı ve kordon kanında plazma fluorür düzeyleri. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23(2):237-242, 1992.

 

30.  Satar M, Savaş N, Kozanoğlu M: HBsAg(+) annelerin bebeklerinde profilaksi. Mikrobiyoloji Bülteni. 26(1):37-40, 1992.

 

31.  Satar M, Atıcı A, Yılmaz M: Çukurova Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde nosokomial enfeksiyonlar. Ç.Ü.Tıp Fak.Der.  18(4):294-298, 1993.

 

32.  Atıcı A, Satar M, Oktay R: Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde doğum ağırlığı, gestasyonel ve postnatal yaşların total bilirubin bağlama kapasitesi üzerine olan etkileri. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 28:245-248, 1993.

 

33.  Atıcı A, Satar M, Güven H, Doran F, Ergin M: Kongenital nöröblastoma: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hast Derg  38:83-87, 1995 .

 

34.  Satar M, Kayrın L, Atıcı A: Hiperbilirubinemili yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz akivitesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 38:527-532, 1995.

 

35.   Atıcı A, Satar M, Büyükçelik M: Yenidoğanda ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu. İst Çocuk Klin Derg. 30:136-139, 1995.

 

36.   Süleymanova D, Tanrıverdi N, Satar M, Demirhan O, Temoçin K, Atıcı A, Biatmacui F, Şaşmaz İ, Türker A, Tiker F, Tasouji M, Bingöl G, Tanyeli A: Dismorfogenezle yenidoğan bebeğin tanısında sitogenetik araştırmanın önemi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi 20: 230-234, 1995.

 

37.   Atıcı A, Satar M, Narlı N, Türkmen M: Yenidoğanda mekanik ventilasyon. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi 21:128-132, 1996.

 

38.   Sürfaktan Uygulamaları Araştırma Grubu: Ülkemizde neonatal respiratuvar distres sendromunda sürfaktan uygulaması: 13 Merkezden bildirilen 219 vakanın meta-analiz sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:191-195, 1996.

 

39.   Atıcı A, Satar M, Türkmen M, Narlı N: Respiratuvar distres sendromunda sürfaktan replasman tedavisi: İki yıllık deneyim sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39: 221-229, 1996.

 

40.   Atıcı A, Yılmaz M, Satar M, Tamer L: Prematür ve matür bebek anne sütünün mineral ve eser element içeriği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:457-464, 1996.

 

41.   Yılmaz M, Satar M, Atıcı A, Hazır M, Konar A: Prematür ve matür bebek anne sütünün protein, whey proteini, yağ, laktoz ve enerji içeriği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:449-456, 1996.

 

42.  Atıcı A, Satar M, Anarat A, Büyükçelik M, Kibar M: Yenidoğanda akut böbrek yetmezliği ve uzun süreli prognozu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:129-137, 1996.

 

43.   Atıcı A, Satar M, Yunalı N, Türkmen M: Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmezliğinde otopsi  bulguları  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:139-144, 1996.

 

44.   Atıcı A, Satar M, Gögebakan M: ABO ve Rh uyuşmazlığının neden olduğu neonatal hiperbilirubinemide intravenöz immünglobülin tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:623-630, 1996.

 

45.   Türkmen M, Atıcı A, Antmen B, Satar M, Tanyeli A: Del (11) (q2.3) saptanan konjenital lösemi vakası . Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39: 533-536, 1996.

 

46.   Temoçin AK, Atıcı A, Satar M: Artrogryposis multiplex congenita ( 2 olgu nedeniyle). MN Klinik Bilimler 2/6 Haziran: 150- 152, 1996.

 

47.   Türkmen M, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Özbarlas N: 46, XY, fra (12) (q2.3) Gigantic s 22 saptanan Fallot tetraloji olgusu. Ç:Ü. Tıp Fak. Dergisi 21:200-203 , 1996.

 

48.   Atıcı A, Satar M, Narlı N, Evrüke C, Türkmen M, Özgünen FT, Özbarlas N: Diabetik anne bebekleri: Sorunları ve Morbidite riski. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 27(1):28-32, 1996.

 

49.   Atıcı A, Pırtı M, Türkmen M, Narlı N, Satar M: Acil polikliniğine getirilen yenidoğan bebeklerin sorunları Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 5:49-52, 1996.

 

50.   Narlı N, Yapıcıoğlu H, Anarat A, TürkmenM Atıcı A, Satar M: Konjenital nefrojenik diabetes insipidus. Endokronolojide Yönelişler  6(2):74-75, 1997.

 

51.  Atıcı A, Temoçin AK, Satar M: Osteogenesis İmperfekta: Dört vaka nedeniyle. Klinik Bilimler & DOKTOR 3: 86-88, 1997.

 

52.  Satar M, Atıcı A, Evliyaoğlu N, Narlı N, Savaş N, Potas M: Çukurova bölgesinde yenidoğan hiperbilirubinemisi. Ege Tıp Dergisi 36(1-2) 23-26, 1997.

 

53.   Satar M, Atıcı A, Türkmen M, Narlı N: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi’nde nozokomial enfeksiyonlar II. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 32: 39-45, 1997.

 

54.  Narlı N, Antmen B, Türkmen M,  Tunalı N, Atıcı A, Satar M: Konjenital mediastinal nöroblastom. Türk pediatri Arşivi 32:41-44, 1997.

 

55.  Narlı N, Satar M, Süleymanova D: Trisomi 18 (Edward’s Sendromu): Üç olgu Sunusu. Klinik Gelişim 11:486-489, 1998.

 

56.  Satar M, Narlı N, Soylu M, Özcan A: prematüre retinopatisi ve risk faktörleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Dergisi 23:29-34, 1998.

 

57.  Satar M, Narlı N, Özbarlas N, Atıcı A, Küçükosmanoğlu O: Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriosus ve indometasin tedavisinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 41:327-333, 1998.

 

58.   Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Narlı N: Nekrotizan enterokolit: Klinik izlem ve sonuçları. Klinik Bilimler&DOKTOR 4(1): 108-112, 1998.

 

59.   Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Ağrıdağ G, Narlı N: Annelerin, anne sütü ile beslenme konusundaki bilgi tutum ve daşranışları. Türk Pediatri Arşivi 33: 143-147, 1998.

 

60.   Türkiye Çok Merkezli Sürfaktan Çalışması Sonuçları: Respiratuvar distres sendromlu bebeklerde sürfaktan uygulaması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 42: 163-171, 1999.

 

61.   Kırimi E, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Tümgör G: Sağlıklı prematüre bebeklerde üst kol ile baldırda ölçülen simultane ossilometrik kan basıncı değerlerinin karşılaştırılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 43: 165-169, 2000.

 

62.   Narlı N, Kırımi E, Satar M, Süleymanova D, Yapıcıoğlu H, Soylu M: Hallerman Streiff sendrumu:Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 20: 83-86, 2000.

 

63.   Atıcı A, Narlı N, Yılmaz M, Evliyaoğlu N, Yüksel B, Altıntaş D, Yılmaz L, Duman N, Evrüke C, Satar M: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğan bebeklerde konjenital malformasyon sıklığı. Klinik Bilimler&Doktor Dergisi 6(2):231-236, 2000.

 

64.   Narlı N, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Yeğin A: 46XY, del (q2.3) saptanan Rubinstein Taybi Sendromu olgusu. Türk Pediatri Arşivi 36: 52-55, 2001.

 

65.   Narlı N, Satar M,  Kırımi E, Özbarlas S, Küçükosmanoğlu O: Ellis-Van Creveld sendromu olgusu Türk Pediatri Arşivi 36:72-74, 2001.

 

66.  Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özgünen TT, Şaşmaz İ, Nonimmun hidrops fetalisli bir Klippel Trenaunay Weber olgusu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 44: 152-154, 2001.

 

67.  Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özbarlas N, Küçükosmanoğlu O: Ekstratorasik kalp: Olgu sunumu Ege Pediatri Bülteni 7(2):81-84, 2000.

 

68.  Özer G, Önenli Mungan N, Yüksel B, Yıldızdaş D, Teker Z, Satar M: Osteogenezis imperfekta’lı 15 hastanın değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi. 36:155-159, .2001.

 

69.  Özer G, Önenli Mungan N, Yüksel B, Yıldızdaş D, Satar M, Süleymanova D, Tuncer R: Cinsiyet belirsizliği nedeniyle başvuran 58 hastanın değerlendirilmesi. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 27:1-6, 2002.

 

70.   Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Kırımi E, Özcan K, Yaman A: İmipenem-Silastatin tedavisi uygulana 98 yenidoğan bebeğin retrospektif değerlendirilmesi Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İnfeksiyon Dergisi 31: 207-211, 2001.

 

71.  Satar M, Narlı N, Kırımi E, Atıcı A, Türkmen M, Yapıcıoğlu H: Hipoksik iskemik ensefalopatili 205 olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 10:36-41, .2001.

 

72.  Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M,  Erol A: Bir konjenital kutis aplazia olgusu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 9: 240-242, 2000.

 

73.  Kırımi E, Satar M, Narlı N, Soyupak S: Yenidoğanlarda ekstübasyon sonrası izlemde klinik ve kapiller kan gazı bulgularının önemi; Rutin akciğer grafisi gerekli mi? Türk Pediatri Arşivi, 37: 39-43, 2002.

 

74.  Soyupak SK, Kırımi E, Narlı N, Çeliktaş M, Yapıcıoğlu H, Satar M: Yenidoğanda konjenital kalp hastalığını değerlendirmede  rutin göğüs radyografisinin değeri Klinik Bilimler & Doktor Dergisi 2000, 6 (4): 478-481.

 

75.  Türk Neonatoloji Derneği Çok Merkezli Çalışma Grubu: Türkiye’de perinatal mortalite: 1999. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 43: 315-320, 2000.

 

76.  Narlı N, Satar M, Kırımi E, Yapıcıoğlu H, Soyupak S, Sezgin Y: Prune Belly Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 26:185-188, 2001.

 

77.  Süleymanova-Karahan D, Narlı N, Demirhan O,  Yapıcıoğlu H, Tanrıverdi N, Satar M: Yarık dudak ve yarık damak görülen çocuklarda Klienfelter Sendromu ve genetik danışmanlık: İki vaka sunumu. T Klin Tıp Bilimleri  22:297-300, 2002.

 

78.  Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Pekmezci D, Yarkın F. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Solunum Sinsisyal Virus Enfeksiyonu. İnfeksiyon Dergisi  15 (2): 161-165, 2001.

 

79.  Yapıcıoğlu H, Tutak E, Yıldızdaş D, Narlı N, Evliyaoğlu N, Satar M. Hemşirelerin anne sütü ile ilgili bilgileri, anne olan hemşirelerin anne sütü ile beslemedeki tutumları. Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (1): 71-75.

 

80.  Narlı N, Yıldızdaş D, Küçükosmanoğlu O, Kırımi E, Yapıcıoğlu H, Satar M. A Conradi-Hünermann Syndrome with Fallot Tetralogy. Annals of Medical Sciences. 2002; 11 (1): 28-30.

 

81.  Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Leblebisatan G. Yenidoğan Ünitesinde Gastroenterit. TIBMED. 5: 28-31. 2002.

 

82.  Narlı N, Satar M, Özlü F, Yapıcıoğlu H, Özcan K. Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hiperbilirubinemili bebeklerin etyolojik yönden değerlendirilmesi. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29: 51-55, 2004. 

 

83.  Tuncer Ü, Çetik F, Aydoğan B, Talas D, Satar M. Yüksek riskli yenidoğan ve infantlarda, beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller odyometrisi ile işitme taraması uygulaması. Otoskop 2003; 1:5-14.

 

84.  Satar M, Demir SC: Gebelik yaşının hesaplanması. Türk Neonatoloji Derneği Bülteni. 11:20-25, 2005.

85.  Özcan K, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Satar M, Narlı N. Seckel Sendromu. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi . 2005, 17(8); 99-100.

 

86.  Satar M, Narlı N, Özbarlas N, Yapıcıoğlu-Yıldızdaş H, Küçükosmanoğlu O, Özlü F, Özcan K, Erdem S: Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 21 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 49: 107-111, 2006.

 

87.  Özlü f, Özcan K, İskit SH, Yıldızdaş HY, Narlı N, Satar M. Geçici intestinal psödoobstrüksiyon: Nekrotizan enteroklit tanısında yer alması gereken nadir bir durum. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 15(3): 114-117, 2006.

 

88.  Satar M, Özlü F. Erken Dehidratasyon ve Elektrolit Denge Bozuklukları. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, Acil Tıp, Yenidoğan Aciller Özel Sayısı 2007: 3(33); 23-27.   

 

89.  Satar M, Satar G. Yenidoğanda Antiinflamatuarların Kullanımı. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi "Pediatrik Dermatoloji Özel Sayısı" 2007: 3(8): 84-90.

 

90.  Satar M. Yenidoğan Ünitelerinde Araç ve Gereç Seçimi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16). 9-12 Nisan 2008, Antalya, Kongre Kitabı Sayfa 31-36.

 

91.  Türk Neonatoloji Derneği hipoksik  İskemik Ensefalopati Çalışma Grubu (Koordinatör: M Satar) Türkiye’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde izlenen hipoksik iskemik ensefalopatili olgular, risk faktörleri, insidans ve kısa dönem prognozları. Türk Neonatoloji Derneği Bülteni, 17: 7-14, 2008.

 

92.  Satar M. Yenidoğan sepsisinde etiyoloji ve patogenez. 44. Türk Pediatri Kongresi. 14-18 Haziran 2008, İstanbul, Kongre Kitabı Sayfa 94-95. 

 

93.  Türk Neonatoloji Derneği Hipoksik  İskemik Ensefalopati Çalışma Grubu (Koordinatör: M Satar) Türkiye’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde izlenen hipoksik iskemik ensefalopatili olgular, risk faktörleri, insidans ve kısa dönem prognozları. Çocuk Sağlığı ve ve Hastalıkları Dergisi, 51(3): 123-129, 2008.

 

94.  Taşkın E, Özlü F, Özcan K, Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N: Bronkopulmoner Displazi’de Yeni Gelişmeler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,  22(4): 245-253, 2008. 

 

95.  Satar M. Prematürenin Kronik Akciğer Hastalığında Steroid Tedavisi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Kongre Kitabı. Sayfa 74-81.

 

96.  Taşkın E, Özcan K, Satar M, Narlı N, Özlü F, Yapıcıoğlu H: Yenidoğan döneminde nadir bir solunum sıkıntısı nedeni: posterior mediastinal gastroenterik kist. Türk Pediatri Arşivi, 46: 90-2, 2011.

 

97.   Asker HS, Özlü F, Satar M, Çekinmez EK, Yapıcıoğlu H, Mert K, İskit S, Erman T, Soyupak S, Demir C, Abaylı C. Torasik Ve Spinal Kanal Komponenti Olan Nöroenterik Kist: Bir Yenidoğan Olgusu. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 2012: 26(1-2):67-70.

 

98.  Özcan K, Satar M, Canacankatan N, Taşkın E, Dağlıoğlu K.  Allopürinolün hipoksik-          iskemik serebral hasar oluşturulan yenidoğan ratlarda kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivitesi üzerine etkisi. Türk Pediatri Arşivi,48: 48-52, 2013.

 

99.   Satar M, Arısoy AE. Yenidoğanda Enfeksiyonlar.  Paneli  Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Protokolleri. 2014, Ankara.

 

100. Satar M, Arısoy AE. Türk      Neonatoloji     Derneği Yenidoğan Enfeksiyonları Tedavi     ve İzlem Rehberi 2014. http://www.neonatology.org.tr/images/stories/files/makaleler/Enfeksiyon.pdf

 

101. Zan S, Yapıcıoğlu H, Erdem S, Özlü F, Satar M, Özbarlas N, Narlı N, Küçükosmanoğlu O, Poyrazoğlu H. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının retrospektif incelenmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2015: 58; 7-16.

 

102. Satar M, Ortaköylü K, Batun İ, Yıldızdaş HY, Özlü F, Demir F, Topaloğlu AK. Gebelikte annenin karbamezepin ve valproik asit kullanımına bağlı hipomagnezemi ve çekilme sendromu. Türk Pediatri Arşivi, 51: 114-6, 2016.

 

103. Akçalı M., Yapıcıoğlu Yıldızdaş H., Gülderen Özlü F., Satar M., Özden Ö. Zamanında doğan bebeklerde nekrotizan enterokolit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 58:157-160, 2015.

 

104. Akçalı M, Özlü F, Esen E, Çay Ü, Batun İ, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M. Konjenital Toksoplazmozisli İki Yenidoğan Olgusu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2017,11(2):129-133.

 

105. Gülderen Özlü F., Mert K., Asker H., Yapicioğlu Yildizdaş H., Satar M., Kocabaş E., Soyupak S. Yenidoğan döneminde seyrek görülen gluteal sendromla bulgu veren akut iliak osteomyelit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 59: 24-27, 2016.

 

106. Özlü F., Asker HS., Satar M., Yapicioğlu Yildizdaş H., Mert K., İskit S., Erman T., Soyupak S., Abaylı C. Yenidoğan döneminde torasik ve spinal kanal komponentli olan nöroenterik ikist: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017; 60: 52-55.

 

107. Satar M, Mert K. Yenidoğanda Solunumun Fizyolojik Prensipleri. Türkiye Klinikleri, Yenidoğanda Solunum Desteği ve Noninvaziv Ventilasyon Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2018; 14(2): 184-91.

 

108.Akçalı M, Yıldızdaş HY, Özden Ö, İskit HS, Bahar N, Özlü F, Satar M, Narlı N, Ağın M. Konjenital şilöz asit: Fibrin yapıştırıcı ile tedavi edilen bir olgu sunumu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018; 61: 73-7

109. Satar M, Arısoy AE, Çelik İH. Türk   Neonatoloji     Derneği Yenidoğan Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Rehberi. Türk Pediatri Arşivi 2018; 53(Suppl 1): S88-S100. DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01809

 

110. Çetinkaya M, Özen S, Uslu S, Gönç N, Sevinir B, Akıncı A, Satar M, Berberoğlu M. Cinsiyet gelişm bozukluğu olan yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk     Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet        Dernekleri uzlaşı raporu. Türk Pediatri Arşivi 2018; 53(Suppl 1): S198-S208. DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01818.

 

111. Eşsizoğlu P, Özlü F, Şimşek H, Yıldızdaş HY, Satar M, Özden Ö. Bir yenidoğanda megasistik mikrokolon intestinal hipoperistaltizim sendromu. Çukurova Medical Journal, 2019; 44(1); 276-278

 

112.  Bahar N, Satar M, Yılmaz M, Büyükkurt S, Özlü F, Yıldızdaş HY, Yaman A. Term ve geç preterm bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi. Türk Pediatri Arşivi. 2018; 53: 214-221.  DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6900

National Book Chapter 

1.     Satar M: Yenidoğanda akut böbrek yetersizliği. Editörler: Ö.İlter, N. Altınkaya. Neonatolojide güncel sorunlar. 1991 İstanbul  sayfa 115-122.

 

 1. Satar M: Yenidoğanın hemolitik hastalığı II.Hematoloji Kursu, Kurs Kitabı 1997 Çukurova Üniversitesi Basımevi , Adana  sayfa 7-15

 

 1. Satar M: Yenidoğan pratiğinde etik sorunlar.  IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 1998 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana sayfa 87-90

 

 1. Satar M: Yenidoğan muayenesi. Temel Yenidoğan Sağlığı ( Editörler: Ertogan F, Arsan S)  1999 Öncü Limited Ankara, sayfa 19-39

 

 1. Satar M:  Yenidoğan resüsitasyonu.  Perinatal Tıp ( Editörler: Atıcı A, Özgünen FT) 1999 Nobel Kitabevi Ankara, sayfa 61-72

 

 1. Satar M:  Hipoksik iskemik serebral hasar.  Perinatal Tıp ( Editörler: Atıcı A, Özgünen FT) 1999 Nobel Kitabevi Ankara, sayfa 125-135.

 

 1. Satar M: Pretermde karbonhidrat, yağ ve protein sindirimi ve gereksinimi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 2000 Antalya, sayfa 54-61

 

 1. Satar M: Yenidoğan pratiğinde etik sorunlar.  XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 2001 Samsun, sayfa 32-40

 

 1. Satar M: Hipoksik iskemik ensepalopati. Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar (Editörler: Satar M, Narlı N) 2002 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, sayfa 17-31.

 

 1.  Satar M: Non-immün hidrops fetalis. Neonatoloji Kitabı. (Türk Neonatoloji derneği yayını 2004)

 

11.  Satar M: Prematüre bebeklerde intraventriküler kanama.  Türkiye Klinikleri Dergisi Yenidoğan özel sayısı 2004:2(4); 387-395.

 

12.  Satar M: Hemolitik sarılıklar. Ist Congress of Union of Mediterranea Neonatal Societies (UMENS) ve  XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO). 3-6 Eylül 2003, İstanbul. Kongre Kitabı. Sayfa 110-116.

 

13.  Satar M: Yenidoğanda hipoksik iskemik ensefalopati  39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 386-393.

 

14.  Satar M: Neonatal hipoglisemi ve hiperglisemi. Türkiye Klinikleri Pediatri Yenidoğan Acilleri Özel Sayısı 2004:2(7); 787-792.

 

 1. Satar M: Yenidoğana ilişkin tanımlar ve yenidoğanın muayene özellikleri ( Editör: Arsan S)  2005 Baran ofset,  Ankara, sayfa 13-33

 

 1. Satar M: Yenidoğana ilşkin tanimlar ve yenidoğanın muayene özellikleri. Temel Yenidoğan Sağlığı ( Editör: Arsan S) 2.Baskı  2005 Baran Ofset,  Ankara, sayfa 13-32

 

 1. Satar M: Doğum travması. Neonatoloji’nin Temel İlkeleri ve Acilleri (Editörler: M Tunçer, E Özek) 2007 Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, sayfa 86-98.

 

 1. Satar M: Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu Fizyopatolojide Yeni Görüşler. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir. Kongre Konuşmacı Özetleri Kitabı, Sayfa 59-65.

 

 1. Satar M: Perinatal Asfiksi. Temel Pediatri (Editörler: E Hasanoğlu, R Düşünsel, A Bideci) 2010 Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, sayfa 445-448.

 

 1. Satar M, Özlü F. Mor Bebek. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 29-33. ISBN: 978-605-397-139-9.

 

 1.  Satar M, Özlü F. Bebeğim iyi mi? Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 39-41. ISBN: 978-605-397-139-9.

 

 

 1. Satar M, Özlü F. Ateşli bebek. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 42-46. ISBN: 978-605-397-139-9.

 

 

 1. Satar M, Özlü F. Letarjik çocuk. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 51-54. ISBN: 978-605-397-139-9.

 

 

 1. Satar M, Özlü F. Zayıf bebek. Bebek. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 55-58. ISBN: 978-605-397-139-9.

 

 

 1. Satar M, Özlü F. Garip görünüşlü bebek (anomalili bebek). Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 59-63. ISBN: 978-605-397-139-9.

 

 

 1. Satar M. Tibbi Tedavinin Esasları. Neonatal Kardiyoloji (Çeviri Editörü: Yıldızdaş HY)  McGraw-Hill-İstanbul Tıp Kitabevi, 2012, İstanbul, Sayfa 213-229. ISBN: 978-605-4499-35-9.

 

 1. Satar M. Çoğul Doğumlar. Temel Neonatal Tıp (Çeviri Editörü: Satar M) Wiley-BlackWell- Akademisyen Kitapevi, 2014, Ankara, Sayfa 18-23. ISBN: 978-605-4649-73-0.

 

28.  Satar M. Maternal Durumların Yenidoğan Sonuçları. Temel Neonatal Tıp (Çeviri Editörü: Satar M) Wiley-BlackWell- Akademisyen Kitapevi, 2014, Ankara, Sayfa 24-32. ISBN: 978-605-4649-73-0.

 

29.  Satar M, Arısoy AE. Yenidoğan Enfeksiyonları, Pediatrinin Esasları (Editörler:             Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E) 1. Baskı, 2016, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, Sayfa 243-254, ISBN-978-605-4949-74-8.

 

 1. Satar M. İntrauterin Enfeksiyonlar, Pediatrinin Esasları (Editörler: Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E) 1. Baskı, 2016, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, Sayfa 255-262, ISBN-978-605-4949-74-8.

 

 1. Satar M. İntrauterin Enfeksiyonlar, Yurdakok Pediatri (Editör: Murat Yurdakök) 1. Baskı, 2017,  Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, Sayfa 1086-1092, Cilt 1: ISBN: 978-975-277-664-7.

 

 

 

 

 

 

6-PRESENTATIONS:

       a)Oral Presentations  on International Meetings

1.     Aksu HSZ, Satar M, Burgut R: Levels of tetanus antitoxin antibodies in pregnant women and neonates with tetanus. XIIth International Congress for Tropical Medicine and Malaria.  September 18-23, 1988, Amsterdam-The Netherlands.

 

2.     Atıcı A, Satar M, Karabay A, Yılmaz M: Intravenous  immunoglobulin for prophylaxis of nosocomial sepsis in premature infants. XXI. International Congress of    Pediatrics. September 10-15, 1995 Cairo-Egypt.

 

3.     Atıcı A, Satar M, Çetiner S, Yaman A: Serum tumor necrosis factor-alpha in neonatal sepsis. 17th International Symposium on Neonatal Intensive Care. June 13-16, 1996 Sanremo, Italy.( p.84)

 

4.     Atıcı A, Altıntaş D, Yüksel B, Evliyaoğlu N, Evrüke C, Satar M,  Güneşer S: Do parental smoking and history of allergy influence    cord serum IgE? Third Regional Congress of Pediatrics of Central    Asia and Turkey. September 23-27, 1996 Almaty, Kazakstan.

 

5.     Türkmen M, Satar M, Atıcı  A: Neutrophil chemotaxis and random migration in preterm and term infants with sepsis. XXII. International Congress of Pediatrics 9-14 August 1998 Amsterdam, Holland. P 204

 

6.     11- Yapıcıoğlu H, M Satar, L Kayrın, E Tutak, N Narlı. Pyruvate kinase activity in cerebral hemispheres and cerebellum-brain stem of normal and hypoxic-ischemic newborn rats. 17th ESPNIC Medical and Nursing Annual Congress, 16-18 September 2004, Londra, p179

 

7.     Tunalı N, S Erdoğan, D Gümürdülü, M Satar and H Yapıcıoğlu. Sarcina infection in severe combined immunodeficiency. 47th  Annual Paediatric Pathology Society Meeting, Warsaw, 13-15 September, 2001.

 

8.     Soyupak SK, N Narlı, H Yapıcıoğlu, M Satar and EH Aksungur. Sonographic normal liver, spleen and kidney measurements in the healthy term and preterm newborns: assessment by ultrasonography. 45th Annual Meeting of Society of Pediatric Radiology. Philadelphia USA, 2002.

 

9.     Soyupak SK, H Yapıcıoğlu, N Narlı, F Binokay, M Satar. US measurement of the subarachnoid space in infants: What’s normal? Annual Meeting of European Society of Pediatric Radiology. Genova Italy, 2003.

 

10.   Tutak E, Satar M, Zorludemir S, Yapıcıoğlu H, Erdoğan Ş, Narlı N: Neuroprotective Effect of Indomethacin in Hypoxic Ischemic Encephalopaty. Ist Congress of Union of Mediterranea Neonatal Societies (UMENS) ve  XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO). 3-6 September 2003, İstanbul. p  224

 

11.  Satar M, Özcan K, Yapıcıoğlu H, Narlı N: Serum Insulin-Like Growth Factor-1 Growth Hormone Levels of the Hypoxic Ischemic Newborns. Ist Congress of Union of Mediterranea Neonatal Societies (UMENS) ve  XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO). 3-6 September 2003, İstanbul. p 225.

 

12.   Satar M, Tutak E, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Hergüner Ö, Bıçakçı K: Cerebellar Agenesis, A Newborn İnfant. Ist Congress of Union of Mediterranea Neonatal Societies (UMENS) ve  XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO). 3-6 September 2003, İstanbul. p 275.

 

13.   Yapıcıoğlu H, Satar M, Tutak E, Narlı N, Büyükçelik M and Özlu F. May the best friend be an enemy if not recognized early: hypernatremic dehydration due to breast- feeding. 3rd World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 20-22 May 2004, Beirut, Lebanon, p 153

 

14.   Narlı N, M Satar, L Kayrın, H Yapıcıoğlu and R Buğdaycı. The activity and kinetics of erytrocyte pyruvate kinase in hypoxic newborns. 3rd World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 20-22 May 2004, Beirut, Lebanon, p 157. 

 

15.  El Ç, Satar M, Yıldızdaş H, Özlü F, Asker HS. Evaluation of the Influence of Bifidobacterium Lactis 2011 and Hindiba Inulin on Feeding Intolerance and Necrotising Enterocolitis in Premature Babies. The 5th Congress of the European Academy of Paediatrics Societies. October 17-21, 2014, Barcelona, Spain. Abstract: 0166.

 

16.  Yapıcıoğlu H, Mutlu B, Erdoğan Ş, Zorludemir S, Özlü F, Satar M, Narlı N. The effect of melatonin treatment on brian tissue oxidant status, antioxidant capacity, lipid peroxidation and apoptosis after hypoxic ischemic brain injury in newborn rats. 4th UENPS, 11-14 Dec 2014, Athens, Greece.

 

17.  Kor D, Şeker Yılmaz B, Bulut FD, Kılavuz S, Satar M, Hergüner Ö, Öztürk Hısmi B, Sarı Gökay S, tolu Kendir Ö, Mungan N. Clinical-Molecular Features and Outcome of 20 Turkish Patients with Urea Cyle Disorders. 13th International Congress of Inborn Errors of Metabolism. September 5-8, 2017 Rio de Janerio, Brasil. (Journal of  Inborn Errors of Metabolism and Screening, Special supplement with the abstracts p 169)

 

18.  Erdeve Ö, Okulu E, Tunç G, Çelik y, Kayacan U, Satar M, Akçalı M, Özkan H, Köksal N Büyükkale G, Çetinkaya M, Kılıçarslan B, H, Narlı N Zubarioğlu U, Uslu S, Aygün C, Özyazıcı Özkan E , Özkiraz S, Atasay B, Arsan S, Erdoğan Doğanay B. Rescue high frequency oscilatort ventilation in the newborn who fail conventional ventilation: preliminary data. Sharing Progree in Neonatology (SPIN 2017) and 32nd International Workshpo on Surfactant Replacement , May 25-2, 2017, Dublin.

 

19.  Erdeve Ö, Okulu E, Tunç G, Çelik y, Kayacan U, Satar M, Akçalı M, Özkan H, Köksal N Büyükkale G, Çetinkaya M, Kılıçarslan B, H, Narlı N Zubarioğlu U, Uslu S, Aygün C, Özyazıcı Özkan E , Özkiraz S, Atasay B, Arsan S. Rescue high frequency oscilatort ventilation in the newborn who fail conventional ventilation: preliminary data. Pediatric Academic Societies Meeting, May 6-9, 2017, San Francisco, CA, USA

 

20.  Özlü F, Yapça Kaypaklı G, Çelik G, Yıldızdaş HY, Satar M. Sleep disorder of hospitalized neonates during preschool age. 3th Annual Meeting of the European Society of Padeiatric and Neonatal Intensive Care. 18-21 June 2019, Salzburg, Austria. (short oral presentation 01)  

 

21.  Özlü F, Erdem S, Göçen U, Demir F, Atalay A, Akçalı M, Özbarlas N, Satar M. What are the non-cardiac factors affecting mortalty in neonates with aortopulmonary shunt.  3th Annual Meeting of the European Society of Padeiatric and Neonatal Intensive Care. 18-21 June 2019, Salzburg, Austria. (short oral presentation 04) 

 

 

       b) Oral and Poster Presentations  on  National Meetings

1-Aksu HSZ, Aksaray N, Satar M:Anne ve bebek kordon kanlarında ELISA yöntemi ile koruyucu tetanoz antikosin düzeylerinin gösterilmesi. I. Enfeksiyon Hatalıkları Kongresi, İzmir, 20-22 Nisan 1987.

 

2-Anarat A, Aksaray N, Altıntaş G, Satar M: Çocukluk çağındaki üriner sistem enfeksiyonlarında amoksisilin+Klavulanik asit tedavisi. II. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side, 2-4 Haziran1987.

 

3-Anarat A, Satar M, Aksaray N, Altıntaş G: Ampisilin+Sulbaktam alan yenidoğanlarda idrar ve serum beta-2-mikroglobulin düzeyleri. II. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side,2-4 Haziran 1987.

 

4-Satar M, Anarat A, Tanyeli A, Aksaray N, Özkuyucu F:Polisitemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, Konak-İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

 

5-Satar M, Aksu HSZ: Gebelerde ve yenidoğanlarda HBsAg ve HBeAg insidansı. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, Konak-İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

 

6-Anarat A, Satar M, Altıntaş G, Aksaray N, Coşkun Ü: Hiperbilirubinemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, Konak-İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

 

7-Satar M, Anarat A, Aksaray N, Aksu HSZ: Yenidoğan sepsisinde böbrek fonksiyonları. V. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Adana, 26-27 Mayıs 1988.

 

8-Anarat A, Satar M, Özkuyucu F:Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmezliği. V. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,  Adana, 26-27 Mayıs 1988.

 

9-Satar M, Tanyeli A, Alhan E, Özkuyucu F: Neonatal tetanoz (retrospektif bir çalışma). XXVII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 27-29 Haziran 1988.

 

10-Satar M, Kılınç Y, Kümi M, Tok, Etiz L: Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubinemi ile glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği arasındaki ilişki. XX. Ulusal Hematoloji Kongresi,  Ankara, 22-25 Kasım 1988.

 

11-Tanyeli A, Kümi M, Satar M, Yılmaz B, Alpaslan N, Serbest M: The effect of lithium on neutropenis due to chemoterapy in childhood acute lymphblastic leukemia. Third International  Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31-April 8, 1989, Adana-Turkey.

 

12-Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Altınbaşak İ, Yılmaz B, Ökten İ: Serum copper, zinc and magnesium levels in children with acute myelogneous leukemia. Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31-April 8,1989, Adana-Turkey.

 

13-Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Altınbaşak İ, Yılmaz B, Ökten İ: Serum copper, zinc and magnesium levels in children with acute lymphblastic leukemia. Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31-April 8,1989, Adana-Turkey.

 

14-Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Burgut R, Etiz L: The  alterations of the plasma and erythrocyte zinc and copper levels in premature babies: breast and formula fed babies  during the first three months of life. Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31- April 8,1989, Adana-Turkey.

 

15-Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Etiz L: Plasma and erythrocyte zinc and copper levels in premature infants. Third International Congress on Trace Elements in Health and Diease.     March 31-April 8, 1989, Adana-Turkey.

 

16-SatarM, Aksaray N, Tok M, Alhan E, Güvenir T: Yenidoğan infeksiyonlarında ceftazidime'in yeri. 4. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 9-12 Mayıs 1989, Bodrum.

 

17-Altınbaşak İ, Satar M, Kozanoğlu M, Etiz L, Alhan E: Premature yenidoğanlarda plazma selenyum düzeyleri. Tıpta yenilikler'90 Kongresi. 29 Nisan-2 Mayıs 1990, İstanbul.

 

18-Altınbaşak İ, Satar M, Serbest M, Noyan A, Alhan E: Neonatal  sepsisin erken tanısı. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi. 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

 

19-Kılınç Y, Akmanlar N, Kümi M, Etiz L, Satar M: Adana yöresinde doğan bebeklerde kord kanlarında hemoglobinopati ve thalassemia araştırılması. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi. 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

 

20-Satar M, Kozanoğlu M.N, Atilla E, Altınbaşak İ: Otozomal resesif spondilokostal disostosisli eş yumurta ikizleri. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi. 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

 

21-Satar M, Savaş N, Altınbaşak İ, Boztepe H: Prematüre bebeklerde plasma fluorür düzeyleri. XXXV.Milli Pediatri   Kongresi. 12-15 Kasım 1991, Adana.

 

22-Satar M, Savaş N, Kozanoğlu MN: HBsAg Pozitif annelerin bebeklerinde profilaksi. XXXV.Milli Pediatri Kongresi 12-15  Kasım 1991, Adana.

 

23-İsbir T. Yücebilgiç G, Başlamışlı F, Sunguroğlu K, Satar M: Serum, lökosit ve saçta çinko düzeylerinin tartışılması. 2.Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, 27-30 Nisan 1992, Ankara.

 

24-Satar M, Savaş N, Bişak U, Tunalı N: Roberts Sendromu (Bir olgu bildirimi). XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım  1992, Antalya.

 

25-Satar M, Oktay R, Atıcı A, Yılmaz M: Kernikterusta serbest  bilirubinin Rolü. XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 14-18 Haziran 1993, İstanbul.

 

26-Satar M, Atıcı A, Yılmaz M: Çukurova Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde hastane enfeksiyonları. XXX.Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 14-18 Haziran 1993, İstanbul.

        

27-Atıcı A, Satar M, Oktay R, Duman N: Hiperbilirubinemili yenidoğan bebeklerde total bilirubin bağlama kapasitesi (TBBK) ve etkileyen faktörler. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi, 24-27 Ekim 1993, İzmir.

 

28-Süleymanova D, Tanrıverdi N, Altınbaşak İ, Satar M, Atıcı A, Önenli N, Duman N: Motor ve mental gelişme geriliklerinde otozomal kromozomlarda frajil bölge. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz   Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi. 24-27 Ekim 1993, İzmir.    

 

29-Satar M, Tanyeli A, Atıcı A, Antmen B, Bingöl G: Congenital leukemia associated with mongolism and hypothroidism. XXI.Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi.  24-27 Ekim 1993, İzmir.

 

30-Süleymanova D, Tanrıverdi N, Satar M, Demirhan O, Temoçin K, Atıcı A, Biatmakov F, İaşmaz İ, Türker A, Tiker F, Bingöl G, Tanyeli A: Dismorfoogenezle yenidoğan bebeğin tanısında  sitogenetik araştırmaların önemi. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi. 11-14 Mayıs 1994,  Kayseri.

 

31-Satar M, Atıcı A, Kayrın L, Yılmaz M, Alparslan N: Hiperbilirubinemili yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz  enzim aktivitesi. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi. 18-21 Eylül 1994 Trabzon.

 

32-Atıcı A, Satar M, Yılmaz M: Yenidoğanda hipotermi sorunu. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi. 18-21 Eylül 1994, Trabzon.

 

33-Atıcı A, Satar M, Güven H, Doran F, Engin M: Konjenital Nöroblastoma: Pepper Sendromu. XXXVIII. Milli Pediatri  Kongresi. 18-21 Eylül 1994, Trabzon.

 

34-Atıcı A, Satar M, Büyükçelik M, Kibar M: Yenidoğanda akut böbrek yetmezliği ve uzun süreli prognozu. Neonatal Nefroloji Günleri 1-2 Mart 1995, İstanbul.

 

35-Atıcı A, Satar M, Tunalı N, Türkmen M: Akut böbrek yetmezliğinde otopsi bulguları. Neonatal Nefroloji Günleri 1-2  Mart 1995, İstanbul.

 

36-Türkmen M, Atıcı A, Antmen B, Satar M, Tanyeli A: Del (11)(q2.3) tespit edilen konjenital lösemi olgusu. VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler'95 Kongresi. 1-5 Mayıs  1995, Mersin.

 

37-Atıcı A, Satar M, Türkmen M, Narlı N: Respiratuvar distres sendromunda surfaktan replasman tedavisi: 2 yıllık deneyim sonuçları. III. Çapa Neonatoloji Kongresi. 4-6 Ekim 1995, İstanbul.

 

38-Yılmaz M, Satar M, Atıcı A, Çabuk M, Konar A: Prematür ve matür anne sütlerinin protein, whey proteini, laktoz, yağ ve enerji içerikleri. III. Çapa Neonatoloji Kongresi. 4-6 Ekim 1995,  İstanbul.

 

39-Satar M, Atıcı A, Pırtı M, Türkmen M, Narlı N: Yenidoğanın acil sorunları. III. Çapa Neonatoloji Kongresi. 4-6 Ekim 1995,  İstanbul.

 

40-Türkmen M, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Özbarlas N: 46,XY Fra(12) (q2.3) Gigantik S.22 saptanan Fallot Tetralojisi olgusu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Haziran 1995,  Ankara.

 

41-Atıcı A, Temoçin AK, Satar M:  Osteogenesis imperfekta: 4 olgu nedeniyle. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Haziran 1995,  Ankara.

 

42-Atıcı A, Satar M, Türkmen M, Özbarlas N: Diabetik anne bebekleri 32. Türk Pediatri Konresi. 23-27 Eylül 1996 Istanbul.

 

43-Satar M, Atıcı A, Türkmen M, Narlı Nejat. Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde nozokomiyal enfeksiyonlar II. 32. Türk Pediatri Kongresi. 23-27 Eylül 1996, Istanbul.

 

44-Atıcı A, Satar M, Göğebakan M: ABO veya Rh uyuşmazlığına bağlı yenidoğan hiperbilirubinemisinde intravenöz immünglobulin   kullanımı. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Neonatoloji Kongresi, 25-     26 Nisan 1996, İstanbul.

 

45-Satar M, Atıcı A, Evliyaoğlu N, Narlı N, Savaş N, Potas M: Çukurova bölgesinde yenidoğan hiperbilirubinemisi. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Neonatoloji Kongresi, 25-26 Nisan 1996,  İstanbul.

 

 

46-Satar M, Narlı N, Kayrın L, Atıcı A: Prematür ve matür bebeklerde eritrosit piruvat kinaz aktivitesi. XL. Milli  Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. sayfa 10

 

47-Narlı N, Yapıcıoğlu H, Anarat A, Türkmen M, Atıcı A, Satar M: Konjenital nefrojenik diabetes insipudus. XL. Milli Pediatri  Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. sayfa 15 

 

48-Narlı N, Türkmen M, Tunalı N, Atıcı A, Satar M: Konjenital  mediastinal nöroblastom. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim  1996, Gaziantep. sayfa 44 

 

49-Satar M, Narlı N, Soylu M, Özcan A. Prematüre retinopatisi Tarama sonuçları ve risk faktörleri. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 34

 

50-Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Dündar İH. Septik preterm bebeklerde nötrofil kemotaksisi ve random migrasyonu. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 105

 

51-Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Çetiner S. Septik term bebeklerde nötrofil kemotaksisi ve random migrasyonu. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 106

 

52-Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Narlı N. Nekrotizan Enterokolit:Klinik izlem sonuçları. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 138

 

53-Satar M, Narlı N, Özbarlas N, Atıcı A, Küçükosmanoğlu O. Patent duktus arteriozuslu olgular ve indometazin tedavisinin değerlendirilmesi. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 154

 

54- Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Ağrıdağ G."Anne sütü en iyisidir" mesajı başarılı emzirme için yeterli mi?. XLI. Milli Pediatri Kongresi 27-30 Haziran 1997 Van. sayfa A 18.

 

54-Narlı N,Satar M, Süleymanova D. Üç Trizomi 18 (Edward's Sendromu) olgusu. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 180

 

55-Narlı N, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Yeğin A. 46 XY del (16) (q2.3) saptanan Rubinstein Taybi sendromu olgusu. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 181

 

56-Narlı N, Kırımi E, Satar M, Halaza M. Tip I Oral Facial Digital Sendrom Olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. A29

 

57-Narlı N, Yıldızdaş D, Küçükosmanoğlu O, Kırımi E, Satar M. Conradi Hunerman sendromu olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. A32

 

58-Kırımi E, Satar M, Narlı N, Süleymanova D. Familyal Geçişli Bir Wolf-Hırshorn sendromu Vakası.  XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. A33.

 

59-Atıcı A, Narlı N, Yılmaz M, Evliyaoğlu N, Yüksel B, Altıntaş D, Yılmaz L, Duman N, Evrüke C, Satar M. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. D24

 

60-Narlı N, Küçükosmanoğlu O, Kırımi E, Satar M, Özbarlas N. Yenidoğan döneminde konjenital kalp hastalığı: Son beş yıllık verilerin analizi.  XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. G2

 

61-Özer G, Yüksel B, Mungan NÖ, Yıldızdaş D, Satar M, Tuncer R, Bingöl G, Can Z, Pırtı M. Adrenogenital sendrom tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim 1998, Adana.28

 

62-Özer G, Yüksel B, Mungan NÖ, Tuncer R, Satar M, Süleymanova D. Cinsiyet belirsizliği nedeni ile başvuran hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim 1998, Adana.28

 

63-Özer G, Yüksel B, Mungan NÖ, Satar M, Can Z, Pırtı M, Teker Z. Osteogenezis imperfektalı hastalarımızın değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim 1998, Adana.28

 

64-Narlı N, Kırımi E, Satar M, Türkmen M, Halaza M. Mekonyumlu Bebek: 247 Vakanın Analizi. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 10.

 

65-Narlı N, Satar M, Kırımi E, Özbarlas N, Küçükosmanoğlu O. Neonatal Persistan Pulmoner Hipertansiyonlu 20 Vakanın Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 15.

 

66-Narlı N, Satar M, Kırımi E, Sezgin Y. Prune-Belly Sendromu: Olgu Sunusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 98.

 

67- Satar M, Narlı N, Kırımi E, Atıı A, Türkmen M. Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olguların Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Neonataoloji Kongresi 1998, Mersin 59

 

68- Kırımi E, Narlı N, Satar M. Tar Sendromu: Olgu Sunumu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin99.

 

69- Türkmen M, Narlı N, Kırımi E, Satar M. Non-Rizomelik Kondrodisplazia Punktata: Bir Olgu Sunumu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 105

 

70- Narlı N, Satar M, Kırımi E, Özbarlas N, Soyupak S, Küçükosmanoğlu O: Ellis-Van Creveld Sendromu olgusu. Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara.

 

71- Narlı N, Satar M, Kırımi E, Soyupak S: Yenidoğanın kronik akciğer hastalığı: İki yıllık sonuçlarımız. Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara.

 

72- Narlı N, Satar M, Kırımi E, Süleymanova D, Soylu M: Hallermann-Streiff sendromu olgusu. Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara.

 

73- Soyupak SK, Kırımi E, Narlı N, Çeliktaş M, Yapıcıoğlu H, Satar M: Yenidoğanda  konjenital kalp hastalığını değerlendirmede rutin göğüs radyografisinin değeri. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 1999, Antalya  s. E 142

 

74- Kırımi E, Satar M, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Antmen B: Neonatal sepsiste doğal koagülasyon inhibitörleri ve prognoza etkileri. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30  Mart 2000, Antalya. Sayfa 11

 

75- Narlı N, Atıcı A, Yapıcıoğlu H, Satar M: Neonatal nötropenik sepsiste rhG-CSF tedavisi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 12.

 

76- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Pekmezci D, Yarkın F: Yenidoğan servisinde respiratuvar sinsisyal virus enfeksiyonu sıklığı. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 52.

 

77- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Kırımi E, Özcan K: İmipenem-silastatin tedavisi uygulanan 98 yenidoğan bebeğin retrospektif değerlendirilmesi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 71.

 

78- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Erol A: Bir konjenital kutis aplazia olgusu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 89.

 

79- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özgünen TF, Şaşmaz İ: Nonimmun hidrops fetalisli bir klippel Trenaunay Weber sendromu olgusu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000 Antalya, s 91.

 

80- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özbarlas O, Küçükosmanoğlu O: Ekstratorasik kalp (Ektopia kordis): Üç olgu sunumu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000

Antalya, s 77.

 

81- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Antmen B: Yenidoğan döneminde göbek kanamasına neden oan bir hipofibrinojenemi olgusu.  X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000 Antalya, s 90. Sayfa

 

82- Narlı N, Süleymanova D, Satar M, Yapıcıoğlu H: Psödotrizomi 13: İki olgu sunumu. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 3-6 Mayıs 2000, İzmir. Sayfa 141

 

83- Süleymanova-Karahan D, Narlı N, Demirhan O, Yapıcıoğlu H, Tanrıverdi N, Satar M: Klinefelter Sendromuve yarık dudak-damak görülen çocuklarda genetik konsültasyon. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 3-6 Mayıs 2000, İzmir. Sayfa 152

 

84- Yapıcıoğlu H,  Narlı N, Satar M, Soyupak S, Küçükosmanoğlu O: Sternum agenezisi ve kutanoz hemanjiom: Bir olgu sunumu. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 3-6 Mayıs 2000, İzmir. Sayfa 177

 

85- Kırımi E, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş H, Kayrın L: Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda serum malondialdehit düzeyleri. 44.Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa Sayfa 17

 

86- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Leblebistan G: Yenidoğanda akut gastroenterit. 44.Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa Sayfa 176.

 

87- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Yalaz M, Bayram H: Hay Wells Sendromu olgusu. 44.Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa Sayfa 185.

 

88- Narlı N, Satar M, Kayrın L, Kırımı E, Yapıcıoğlu H. Perinatal Asfiksili Yenidoğan Bebeklerde Piruvat Kinaz Aktivitesi ve Kinetiği. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 14

 

89- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Altunbaşak Ş, Soyupak S. Prematür Bebeklerde Posthemorajik Ventriküler Dilatasyonda İntraventriküler Streptokinaz tedavisi. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 15

 

90- Narlı N, Soyupak S, Yapıcıoğlu H, Satar M. Sağlıklı Yenidoğan Bebeklerde Ultrasonografik Karaciğer, dalak, böbrek ölçümleri ve persentil değerleri. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 23.

 

91- Narlı N,Yapıcıoğlu H, Satar M, İnal T, Çetiner S. Respiratuar Distresi Olan Prematüre Bebeklerde Endotelin-1, İnterlökin-6 ve İnterlökin-8  Düzeyleri. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 32.

 

92- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M,  Tutak E. Neonatal Kandidiyazis: 30 olgu sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 49.

 

93- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Soyupak S, Tutak E. Yenidoğan Döneminde Galen Ven Anevrizma Trombozu Olan Bir Olgu Sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 70.

 

94- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Süleymanova-Karahan D. Kleeblattschadel Sendromu (Cloverleaf Skull): Bir Olgu Sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 135.

 

95- Tutak E, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M: Prilokain’e bağlı gelişen bir yenidoğan methemoglebinemi olgusu. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2001 Erzurum. Sayfa 9.

 

96- Yapıcıoğlu H, Süleymanova D, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş D, Tutak E: Schwartz-Jampel Sendromu ( Kondrodistrofika Miyotonia ): Üç olgu sunumu 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2001 Erzurum. Sayfa 38.

 

97- Yapıcıoğlu H, Tutak  E, Yıldızdaş D, Narlı N, Evliyaoğlu N, Satar M: Hemşirelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve tutumları. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2001 Erzurum. Sayfa 47.

 

98- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Tutak E: Neonatal kandidemili olgularda risk faktörleri. 2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001 Adana Sayfa 179

 

99- Tutak E, Satar M, Zorludemir S, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Altunbaşak Ş, Koç F: Konjenital miyotonik müsküler distrofi, bir yenidoğan olgusu V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 20-23 Mayıs 2003, Adana Sayfa 227

 

100-Yapıcıoğlu H, Narlı N, Tutak E, Satar M, Topaloğlu AK, Tiker F.  Psödohipoaldesteronizm Tip I: Bir Olgu Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 539

 

101-Yapıcıoğlu H, Satar M , Tutak E, Narlı N ,Topaloğlu AK. Jeneralize Glutatyon Sentetaz Eksikliği Olan Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. sayfa 538

 

102-Yapıcıoğlu H, Satar M , Tutak E, Narlı N, Büyükçeli M. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde hipernatremik dehidratasyon. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 493

 

103-Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Özbarlas N, Küçükosmanoğlu O, Tutak E.  Patent Duktus Arteriosus’u Olan Prematüre Bebeklerde Oral İndometazin Tedavisi Etkili Midir? 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 426

 

104-Tümgör G, Bayram İ, Alabaz D,  Yüksel B, Çulhacı A, Satar M., Beckwith-Wiedemann Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 493

 

105-Özbek İ, Bayram İ, Yıldızdaş H, Narlı N, Şaşmaz İ, Leblebisatan G, Özcan K, İncecik F, Antmen B, Satar M, Tanyeli A. 39. Transient Myeloproliferatif Hastalık: Bir Yenidoğan Olgusu Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 472

 

106-Tutak E, Satar M, Yapıcıoğlu H, Uğuz A, Özbarlas N, Narlı N, Tunalı N. İntraperikardiyal Yerleşimli Rabdomiyosarkom Bir Yenidoğan Olgusu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 489

 

 

107- Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Tunalı N,  Özer Ö,  Evrüke C, Bayram İ. Non-İmmun Hidrops Fötalise Neden Olan Bir Gm1 Gangliosidosis Vakası Ve Plasenta Patolojisinin Önemi. PERİNATAL TIP 2003 Kongresi, 9-12 Ekim 2003 Sheraton Otel /Ceşme – İzmir. 

 

108- Narlı N, Özlü F, Satar M, Yapıcıoğlu H, Özcan K: Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hiperbilirubinemili bebeklerin etyolojik yönden değerlendirilmesi. II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi 13-17 Ocak 2004, Adana, Sayfa 19.

 

109- Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özcan K, Yüksel B, Önenli Mungan N: Neonatal diabetes mellutuslu iki vaka sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 354

 

110- Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Özlü F, Özcan K, Tanrıverdi N, Erdem S: Klinefelter ve Trizomi 21 birlikteliği olan bir olgu sunumu.   40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 364.

 

111- Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özlü F, Özcan K, Büyükçelik M, Kızıltaş A. Neonatal Bartter Sendromu: İki vaka. 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 387.

 

112- Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özlü F, Özcan K, Tuncer R: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nekrotizan Enterokolit nedeni ile izlenen 31 vakanın retrospektif incelenmesi. 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 394.

 

113- Özcan K, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş H: Yenidoğan döneminde pnömotoraks gelişen 44 vakanın retrospektif olarak incelenmesi. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 224.

 

114- Özcan K, H Yıldızdaş , F Özlü, M Satar. Seckel Sendromu olgu sunumu. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 331.

 

115- Özlü F, Satar M, Narlı N, Özbarlas N: Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 17 vakanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 211.

 

116- Özlü F, Özcan K, Yıldızdaş H, Satar M: Diayabetik anne bebeğinde vater birlikteliği: Olgu sunumu. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 437.

 

117- Özcan K, Yıldızdaş H, Özlü F, Satar M: Tanatoforik displazi: Olgu sunumu. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 437.

 

118- H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Satar M, Kayrın L, Tutak E, Narlı N. Özcan K. Sağlıklı ve hipoksik-iskemik yenidoğan rat beyninde piruvat kinaz aktivitesi. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 207.

 

119- H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Satar M, Canacankatan N, Tutak E, Sertdemir Y,  Narlı N, Özlü F. Human Growth hormon tedavisinin hipoksik-iskemik yenidoğan rat beyninde süperoksid dismutaz aktivitesi, glutatyon ve malondialdehit düzeyleri üzerine etkisi. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 213.

 

120- Satar M, Narlı N, H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Özlü F, Özcan K. Yardımcı üreme teknikleri ile olan gebeliklerden doğan yenidoğan bebeklerin değerlendirilmesi. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 212.

 

121- Özlü F, Özcan K, İskit S, H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Narlı N, Satar M. Konjenital intestinal psödoobstruksiyon: iki vaka sunumu. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 239.

 

122- Narlı N, Soyupak S, H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Tutak E, Özcan K, Satar M. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 280.

 

123- Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özcan K, Özlü F, Uslu B, Narlı N, Satar M.Dirençli hipotansiyonda terliplesin kullanımı: İki vaka sunumu. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 330.

 

 

124- Özcan K, Özlü F, Y.Yıldızdaş H, Narlı N, Satar M.Sakrokoksigial İnfantil Fibröz Hamartom: Olgu Sunumu. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 602

 

125-Taşkın E, Özcan K, Özlü F, Narlı N, Y.Yıldızdaş H, Satar M. Serebro-Okülo-Skletal Sendromlu Yenidoğan Vakası. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 604

 

126-Taşkın E, Özcan K, Özlü F, Narlı N, Y.Yıldızdaş H, Satar M. Holt-Oram Sendromu:Vaka Sunumu. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 604

 

127-Satar M, Yıldızdaş H, Narlı N, Özcan K, Tuncer R, Özlü F. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Diafragma Hernisi nedeniyle izlenen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 604

 

128- Özlü F, Taşkın E, Özcan M, Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N. Homozigot protein C eksikliği olan bir yenidoğan olgusu Perinatal Tıp Kongresi-2005. 1-5 Ekim 2005 Kuşadası, Türkiye Sayfa 72

 

129- Taşkın E, Özcan K, Narlı N, Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M. Yenidoğan Döneminde Posterior Mediastinal Gastroenterik Kist Vaka Sunumu. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

 

130- Narlı N, Mahsereci F, İnal  T,  Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M Respiratuvar Distress Sendromlu (RDS) Prematüre Bebeklerde Trakeal Aspirasyon Sıvısında IL-8, IL-10 Düzeylerinin RDS Şiddeti ve Kronik Akciğer Hastalığı ile İlişkisi.14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

 

131- Narlı N, Mahsereci F, İnal  T,  Özlü F, Özcan K, Yapıcıoğlu H, Satar M. Respiratuar Distress Sendromlu (RDS)’li Prematüre Bebeklerin Trakeal Aspirasyon Sıvısında Prokalsitonin Düzeyinin RDS Şiddeti İle İlişkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

 

132- Özcan K, Özgünen F, Narlı N, Satar M, Kadayıfçı O, Yapıcıoğlu H, Evrüke C, Özlü F, Demir S, Taşkın E. Hepatit B taşıyıcı anne bebeklerinde hepatit B immunglobulin ile hepatit aşısı yapılan ve yalnız hepatit B aşısı yapılan bebeklerde serolojinin prospektif değerlendirilmesi14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

 

 

133- Özcan K, Özlü F, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar  M, Taşkın E. Yenidoğan Döneminde Hipotiroidi Ve Komplet Kardiak A-V Blok’u Olan Olgu. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

 

 

134- Satar M, Taşkın E,i Bayram Y, Özcan K, Soyupak S, Candemir Z. Kampomelik Displazi ve Down Sendromu Birlikteliği: Bir Yenidoğan Olgusu. 42 Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya.Sayfa 523

 

135- Turhan E, Satar M, Özgünen FT, Gümürdülü D, Özcan K, Yıldızdaş HY, Narlı N. Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde histolojik koryoamnionit ile erken neonatal sepsis arasındaki ilişki. 42 Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya. Sayfa 542

 

 

136- Turhan E, Satar M, Taşkın E, Yıldızdaş HY, Narlı N, Özlü F. Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde kord kanı interlökin-8 düzeyleri ile gelişen mortalite ve morbiditenin ilişkisi. 42 Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya Sayfa 511.

 

137- Taşkın E, Narlı N, Özcan K,  Yıldızdaş YH, Satar M: Hipernatremik  dehidratasyonu Olan Yenidoğan Olgusunda Atipik Salisilat İntoksikasyonu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya sayfa 249

 

138- Satar M,  Taşkın E, Özcan K,  Yaman A, Kibar F,  Narlı N, Yıldızdaş HY,  Özlü F. Neonatal Sepsiste Mikrobiyal Etkenler ve Antibiyotik Dirençleri 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya sayfa  260

 

139- Yıldızdaş HY, Özcan K, Taşkın E, Özlü F, Sertdemir Y, Narlı N, Satar M. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen umblikal arter ve ven kateterizasyonu yapılan bebeklerde arter, ven ve kapiller kan gazı değerleri arasındaki korelasyon. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya, sayfa 261.

 

140- Özcan K, Satar M, Canacankatan N, Taşkın E, Dağlıoğlu K. Allopürinolün Hipoksik-İskemik Serebral Hasar Oluşturulan Yenidoğan Rat Modelinde Kaspaz 3 Ve Kaspaz 8 Aktivitesi Üzerine Etkisi.  16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa  22.

 

141- Taşkın E, Satar M, Zorludemir S, Özcan K. Hipoksik İskemik Ensefalopati Oluşturulan Rat Modelinde İndometazinin Nöronal Apopitozis Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa  24.

 

142- Özlü F, Satar M, Yıldız Ş, Aksoy K. Çukurova Bölgesinde Kordon Kanı Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi, Yapısı, Moleküler Özelliği ve Yenidoğan Hiperbilirubinemisi Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa  117.

 

143- Yapıcıoğlu H,  Arıkan Ö, Özcan K, Satar M, Özbek MN, Narlı N. Bruck Sendromu: Arthrogryposis Multıplex Congenita ve Osteogenesis İmperfecta, Bir Olgu Sunumu. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa 235.

 

144- Mutlu B,  Satar M, Özcan K, Demirhan O,  Yıldıztaş H, Narlı N. Hidranensefalinin eşlik ettiği ring kromozom 13 olgusu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir  sayfa  235.

 

145- Yapıcıoğlu H, Özcan K, Mutlu B, Satar M, Narlı N, Sertdemir Y, ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi. Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 2008 Yılı Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonları, Prospektif İzlem. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir  sayfa  56.

 

146- Yapıcıoğlu H, Satar M, Özcan K, Narlı N, Sertdemir Y, ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘nde 2001-2007 Yılları arası Sağlık Bakımı-İlişkili Enfeksiyonlar. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir  sayfa  93.

 

147- Mutlu B, Narlı N, Özcan K,  Ceylaner S, Yıldıztaş H, Satar M. Neu-Laxova Sendromu: Olgu sunumu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir  sayfa  224.

 

148- Mutlu B, Kale Çekinmez E, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Mert K, Özlü F: Ünitemizde takip edilen hidrops fetalisli olguların değerlendirilmesi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 109.

 

 

149- Mutlu B, Özlü F, Kale Çekinmez E, Yapıcıoğlu H, Mert K, Satar M, Narlı N. Yenidoğanda ağır hiperparatroidiye bağlı hiperkalsemili bir olgu. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 183.

 

150- Sınmaz E, Satar M, Yaman A, Mutlu B. Nekrotizan enterokolitli olgularda rotavirus enfeksiyonlarının rolü ve sitokinlerle ilişkisi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 196.

 

151- Mutlu B, Kale Çekinmez E, Mert K,  Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2 yıllık süre içerisinde izlenen diyabetik anne bebeklerinin sorunları. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 225.

 

152- Mutlu B, Yapıcıoğlu H, Kale Çekinmez E,  Satar M, Narlı N, Mert K,  Özlü F.  Yenidoğanda tromboza bağlı serebral enfarktın çok nadir bir nedeni lipoprotein A yüksekliği. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 288.

 

153- Mert K, Kale Çekinmez E,  Mutlu B, Özlü F, Satar M, Yıldızdaş H, Narlı N. Diyabetik anne bebeği olmayan, gestasyon yaşına göre büyük doğum ağırlıklı bebekte geçici hiperinsulinizm. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 367.

 

154. Satar M, Özlü F, Çekinmez EK, Yıldızdaş HY, Narlı N, Erdem E. Prematür Bebeklerin Retinopati Riski Açısından Bir Yıllık Değerlendirilmesi Ve Geçmişteki Bir Dönem İle Karşılaştırılması. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 177.

 

155. Yapicioglu HY, Gokmen TG, Yildizdas D, Koksal F, Ozlu F, Cekilmez EK, Mert K, Mutlu B, Satar M, Narlı N, Candevir A. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Elektronik Musluklara Bağlı Pseudomonas Aerugınosa Enfeksiyonu. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 178.

 

156. Özlü F, Yıldızdaş HY, Mert K, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Bebeklerde Total Parenteral Nutrisyon Artış Hızının Kolestaz Gelişimine Etkisi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 179.

 

157. Özlü F, Satar M, Özbarlas N, Yıldızdaş HY, Narlı N, Mutlu B, Çekinmez EK, Mert K. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Siyanotik Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı İle İzlenen Bebeklerin Altı Yıllık Değerlendirilmesi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 180.

 

158. Satar M, Taşkın E, Özlü F, Tuli A, Özcan K, Yıldızdaş HY. Yenidoğanın Geçici Takipnesi ve Respiratuar Distress Sendromunda Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi Ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Aktivitesi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 183.

 

159. Mert K, Özlü F, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş HY, Önenli N, Mutlu B, Çekinmez EK, Asker HS. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Metabolik Hastalık Tanısı Alan Hastaların Beş Yıllık Değerlendirmesi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 302.

 

160. Mutlu B, Özlü F, Satar M, Yapıcıoğlu H, Çekinmez Kale E, Mert K, Asker HS. Spondilotorakal tip Jarcho-Levin Sendromu. 47. Türk Pediatri Kongresi. 10-14 Mayıs 2011, KKTC.

 

161. Özlü F, Asker HS,  Yapıcıoğlu HY, Mert K, Kale Çekinmez E, Satar M, Akgül E. Preterm yenidoğanda ağır kalp yetmezliğine neden olan galen ven anevrizmasının endovasküler yolla embolizasyonu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum.EP340.

 

162. Mutlu B, Yapıcıoğlu HY, Karabay Bayazıt A, Özlü F, Kale Çekinmez E, Mert K, Asker HS, Satar M, Narlı N. Yenidoğan yoğun bakım servisimizde son 6 yılda izlenen oligohidramnioslu anne bebeklerinin değerlendirilmesi.  20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum. EP37.

 

164. Asker HS, Özlü F,  Satar M, Mert K, Yapıcıoğlu HY, Kale Çekinmez E. Neonatal mortalite riskinin belirlenmesinde farklı skorlama sistemlerinin karşılaştırılması: SNAPII ve SNAP-PE-II.  20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP173.

 

 

165. Asker HS, Gürbüz F, Özlü F,  Mert K, Yapıcıoğlu HY, Kale Çekinmez E, Satar M. Üçüz gebelikte propiltiourasil kullaımına bağlı hipotroidi gelişen preterm olgular.  20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP307.

 

166. Kale Çekinmez E, Özlü F,  Yapıcıoğlu HY, Asker HS, Mert K, Satar M, Narlı N, Gürbüz F, Özbarlas N, Yılmaz B, Yüreğir ÖÖ.Gardner Silengo Wachtel Sendromu olan bir yenidoğan olgusu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP330.

 

167. Mert MK,  Özlü F, Asker HS, Kale Çekinmez E, Mutlu B, Yapıcıoğlu HY, Satar M, Kocabaş E, Soyupak S. Yenidoğan döneminde nadir görülen bir durum: Gluteal Sendromla prezente olan akut iliak osteomyelit. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP388.

 

168. Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, İskit S, Mutlu B, Çekinmez EK, Mert K, Asker HS. Prune Bely sendromu olan bir yenidoğan olgusunda gastrointestinal ve solunum yolu problemlerinin tedavisinde korse kullanımı. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 41.

 

169. Asker HS, Özlü F, Çekinmez EK, Satar M, Yıldızdaş H, Mert K,İskit S, Soyupak S, Erman T, Abaylı C. Torasik ve spinal komponenti olan nöroenterik kist: Bir yenidoğan olgusu. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 41.

 

170. Çekinmez EK, Gülaşı S, Yıldızdaş H, Özlü F, Mert K, Asker HS, Cucu E, İskit S, Satar M, Narlı N. Yenidoğanda nadir bir birliktelik: Kütis aplazisi, epidermolizis bülloza ve pilor atrezisi. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 47.

 

171. Çekinmez EK, Özlü F, Yıldızdaş H, Mert K, Asker HS, Satar M, Narlı N. Down Sendromlu iki yenidoğanda şilotoraks. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 131.

 

172.  Mehmet Satar, Hüseyin Selim Asker, Özlü F, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Özlem Hergüner Neonatal Hiperekpleksiya: İki Erkek Kardeş Olgu Sunumu.. 2. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu. 08-09 Mart 2013,  EPS 3, syf20,   İstanbul.

 

173. Eren Kale Çekinmez, Hacer Yapıcıoğlu, Özlü F, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. 34 Haftadan Küçük Respiratuar Distres Sendromlu Preterm Bebeklere İnce Kateter veya Entübasyon Tüpü ile Sürfaktan Uygulaması.  UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 082, syf 171, Antalya.

 

174. Özlü F, Fatma Derya Özduran, Hacer Yapıcıoğlu, Hüseyin Selim Asker, Kurthan Mert, Mehmet Satar. Neonatal Sepsis Tedavisinde Antibiyotik Tedavisine Ek Olarak Pentoksifilin Kullandığımız Hastaların Değerlendirilmesi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 164, syf 208, Antalya.

 

175. Özlü F, Hacer Y Yapıcıoğlu, Eren K Çekinmez, Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarımızın Değerlendirilmesi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 175, syf 212, Antalya.

 

176. Özlü F, Hacer Y Yapıcıoğlu, Eren K Çekinmez, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Son Dört Yılda Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatarak İzlenen Preeklamptik Anne Bebeklerinin Değerlendirilmesi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 189, syf 218, Antalya.

 

177. Eren Kale Çekinmez, Özlü F, Derya Özduran, Hacer Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. Yenidoğan Nadir Görülen Bir Cilt Lezyonu: Non-Langerhans Hücreli Histiyositoz. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 351, syf 293, Antalya.

 

178. Hacer Yapıcıoğlu, Özlü F, Ahmet Yöntem, Selvi Gülaşı, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. Yenidoğanda Periferik yerleşimli Santral Venöz Kanülasyonuna Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Kardiyak Tamponad. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 459, syf 341, Antalya.


179. Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nazan Özbarlas, Hacer Y Yıldızdaş, Özlü F, Hüseyin Selim Asker, Sevcan Erdem. Diyabetik Anne Bebeği Olmayan Makrozomik Bebeklerde NT-ProBNP, Troponin T ve Ekokardiografik Bulguların Karşılaştırılması. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 051, syf 156, Antalya.

 

180.Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nazan Özbarlas, Hacer Y Yıldızdaş, Özlü F, Hüseyin Selim Asker, Sevcan Erdem. Diyabetik Anne bebeklerinde NT-ProBNP, Troponin T ve Ekokardiografik Bulguların Karşılaştırılması. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 008, syf 135, Antalya.

 

181.Kurthan Mert, Hacer Y Yıldızdaş, Özlü F, Dinçer Rıza Yıldızdaş, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Ferda Tekin Turhan, Defne Ay İnan Tuncel. Hiperlökositozla Prezente Olan Down Sendromlu Akut Myeloid Lösemi Tanısı Alan Yenidoğanda Başarıyla Uygulanan Teropotik Lökositaferezi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 212, syf 229, Antalya.

 

182. Hüseyin Selim Asker, Özlü F, Kurthan Mert, Hacer Y Yapıcıoğlu, Mehmet Satar, Gökhan Tümgör, İsmail Kızıldağ. Dev Hücreli Neonatal Hepatit Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 375, syf 304, Antalya.

 

183. Hüseyin Selim Asker, Kurthan Mert, Hacer Y Yapıcıoğlu, Özlü F, Mehmet Satar, Sevcan Erdem, Derya Özduran. Patent Duktus Arteriozus Tedavisinde İbuprufen İle Alınan Sonuçlarımız. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 174, syf 212, Antalya

 

184.Hüseyin Selim Asker, Özlü F, Hacer Y Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Mehmet Satar, Selim Büyyukurt, Süreyya Soyupak, Murat Alkan. Yenidoğanda Nadir Yerleşimli Kistik Higroma. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 427, syf 327, Antalya

 

185. Neslihan Önenli Mungan, Deniz Kör, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Tuğçe Özakçaoğlu, Ümran Güleç, Harun Eren, Mehmet Satar. Propiyonik asidemili bir olgu: Sağlıklı bir gebelik, doğum ve emzirme süreci. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir. S.60

 

186, Deniz Kör, Serdar Ceylaner, Hacer Yıldızdaş, Mehmet Gündüz,  Erkan Kartal, Mehmet Satar, Neslihan Önenli Mungan. Propiyonik asidemi: İki yeni mutasyon, iki farklı klinik seyir. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir. S.212.

 

187. Satar M, Asker HS, Özlü F, Mert K, Yapıcıoğlu HY, Kekeç İ, Büyükkurt S.
Adölesan gebelikler ve yenidoğan morbidite ve mortalite ilişkisi. 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2013, 48;1: 142.

 

188. Asker HS, Satar M, Yapıcıoğlu HY, Özlü F, Mert K, İskit S. apert sendromu ve konjenital diyafragma hernisi birlikteliği olan bir yenidoğan olgusu. 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2013, 48;1: 140.

 

189. Özlü F, Asker HS, Şeker G, Yapıcıoğlu HY, Mert K, Erdem S, Satar M. Doğumsal maksillomandibuler füzyon. 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2013, 48;1: 140.

 

190. El Ç, Satar M, Yıldızdaş HY, Özlü F, Asker HSA. Prematüre Bebeklerde Beslenme İntoleransında Bifidobakteriyum Laktis 2011 ve Hindiba İnülini’nin Beslenme ve Nekrotizan Enterokolit Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014, Belek, Antalya. Özet Kitabı S.157.

 

191. Özlü F, Satar M, Yıldızdaş HY, Narlı N, Sızmaz S, Eser E. Son üç yıl takip edilen retinopatili prematür bebeklerin değerlendirilmesi. 50. Türk Pediatri Kongresi ve 2nd Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 26-30 Mayıs 2014, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2014, 49;1: 136-7.

192. İcil S, Satar M, Özlü F,Ballı HT, Mart ÖÖ, Poyraz B, Fakıoğlu E, Yıldızdaş HY. Umblikal venöz kateterizasyona bağlı nadir bir komplikasyon: portal ven trombozu. 50. Türk Pediatri Kongresi ve 2nd Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 26-30 Mayıs 2014, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2014, 49;1: 134-5

 

193. Kör D, Şeker Yılmaz B, Satar M, Ceylaner G, Bulut D, Narlı N, Laleli Y, Önenli Mungan N. Prropiyonik asidemili hastalarımızda 5 yeni mutasyon ve farklı klinik seyir. XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 14-18 Nisan 2015 Hilton Oteli, Adana, Kongre Kitabı S. 208

 

194. Akçalı M, Türker İ, Satar M, Özlü F, Leblebisatan G, Yüksel B, Yapıcıoğlu H. Yenidoğan döneminde nadir bir birliktelik: Neonatal diyabet ve geçici eritroblastopeni. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.116.

 

195. Ortaköylü K, Satar M, Batun İ, Y Yıldızdaş H, Özlü F, Demir H, Toplaoğlu AK.

çekilme sendromu olan ıntrauterın karbamazepın ve valproık asıte maruz kalan bır yenıdoğan olgusu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.489.

 

196. Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Satar M, Batum İN, Çay Ü, Özlü F, Narlı N. Yenıdoğanlarda konjenıtal toksoplazmozıs: ikı olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.589.

 

197. Öz Ö, Akçalı M, Yöntem A, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Satar M. Cantrell sendromu olan bır yenıdoğan olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.591.

 

198. Yapıcıoğlu H, Akçalı M, ÖzlüF, Özden Ö, Fakıoğlu E, Satar M, Narlı N. Miad yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit: Üç olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.597.

 

199. Akçalı M, Satar M, Özlü F, Yapıcıoğlu H. Yüksek frekanslı ossilatuar ventilasyonda takip edilen hastaların bir yıllık değerlendirilmesi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.726.

 

200. Yapıcıoğlu H, Özlü F, Akçalı M, Ünal İ, Satar M, Narlı N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine 2013-2014 yılları arasında yatırılan hastaların özellikleri. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.765.

 

201. Özlü F, Tunç A, Yapıcıoğlu H, Akçalı M, Satar M, NarlıN. Çukurova Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen geç preterm bebeklerin değerlendirilmesi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.783.

 

202. Esen E, Sızmaz S, Demircan N, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Akçalı M, Satar M, Narlı N. Prematüre retınopatısı olan ve tedavı gerektırmeyen olgularda vasküler maturasyon gecıkmesıne etkı eden faktörler. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.823.

 

203. Akçalı M, Yıldızdaş H, Satar M, Özlü F, Narlı N, Elçi H, Özden Ö, Çetin C. Non immun hidrops, orta bağırsak volvulusu ve hemorajik asit birlikteliği: Olgu sunumu. 51. Türk Pediatri Kongresi, 217-21 Mayıs 2015, İzmir. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2015, 50;1: 162.

 

204. Yapıcıoğlu H, Ece Ü, Özgünen FT, Çetin C, Görür Ö, Akçalı M, Özlü F, Bişgin A, Satar M, Narlı N. Konjenital Arini: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S71, PB86

 

205. Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Özden Ö, İskit S,  Bahar N, Özlü F, Satar M, Narlı N. Konjenital Şilöz Asit: Olgu Sunumu, Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S71, PB87

 

206. Özlü F, Yıldız ŞM, Akçalı M,  Atay MA, Gözet Y, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N. Prematüre Bebeklerde MİCA ve MİCB Gen Akspresyonunun Erken Neonatal Sepsis, İntraventriküler Kanama, Retinopati ve Kronik Akciğer Hastalığı Üzerine Etkileri, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S72, PB89

 

207. Yapıcıoğlu H, Poyraz B,  Atlı G,  Akçalı M, Mert K, Sertdemir Y, Özlü F, Satar M, Narlı N. İki Fraklı Lipid Preparatının Prematüre Bebeklerin Antioksidan Enzimleri ve Lipid Peroksidayonu ve Morbidite Üzerine Etkileri, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S73, PB91

 

208. Yapıcıoğlu H, Akçalı M, Barutcu A, Sertdemir Y, Ünal İ, Özlü F, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Klinik ve Kanıtlanmış sepsis nedeni ile İzlenen Bebeklerin Risk Faktörleri ve Vital Bulguları, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S75, PB94

 

209. Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Atalay A, Özden Ö, İskit S, Fırat Z, Özlü F, Satar M, Narlı N. Opere Konjenital Kalp Hastalıklıklı Yenidoğanlarda Diyafragma Plikasyonu,  24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S75, PB95

 

210. Akçalı M,  Yapıcıoğlu H, Özden Ö, Fırat Z, Erdem S, Özlü F, İskit S, Satar M, Narlı N. Umbilikal Kateterizasyon İlişkili Nadir Komplikasyon: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S76, PB96

 

211. Özlü F, Temiztürk H, Kaypaklı GY, Çelik G,  Yapıcıoğlu H, Akçalı M, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Döneminde Ventilatör Tedavisi Alan Bebeklerin Okul Öncesi Döneminde Uyku Bozukluğu Açısından Değerlendirilmesi, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S76, PB97

 

212. Yapıcıoğlu H, Özden Ö, İskit S, Yurdakul G, Akçalı M, Özlü F, Soyupak S, Satar M, Narlı N. Pnömomediastinumu Olan İki Yenidoğan Bebekte Spontan Rezolüsyon, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S76, PB98

 

213. Akçalı M, Akay E, Küpeli S, Kozanoğlu B, Yapıcıoğlu H,  Özlü F, Satar M, Narlı N. Yenidoğanda Ewing Sarkoma: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S77, PB100

 

214. Akçalı M, Satar M, Cansever NH, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Narlı N. Yapışık İkizler: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S77, PB100

 

 

215. Akçalı M, Mart ÖÖ, Yıldızdaş HY, Satar M, Özlü F, Ağın M, Tümgör G. Artrogripozis, Renal tübüler disfonksiyon ve kolestaz (ARC Sendromu): Bir vaka sunumu 52. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2016, Rixos Sungate, Kemer, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2016, 51;1: 151. (PS-243)

 

 

216. Akçalı M, Satar M, Yıldızdaş HY, , Özlü F, Orhan Z, Ağın M, Tümgör G. Glukoz galaktoz malabsorbsiyonu: Olgu sunumu 52. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2016, Rixos Sungate, Kemer, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2016, 51;1: 151. (PS-244)

 

217. Akçalı M, Şimşek H, Yıldızdaş HY, Özlü F, Satar M, İnce B, Batum İ. Yenidoğan bir olguda herediter sforositoz: Vaka sunumu. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Yenidoğan Kursu, 2-4 Aralık 2016, İstanbul. Sayfa 128

 

218. Öz S, Yapıcıoğlu H, Şimşek H, Önenli NH, Akçalı M, Kılavuz S, Özlü F, Narlı N, Satar M. Yenidoğanda biyokimyasal hipertiroidizm. Çukurova Pediatri Günleri, 23-24 Şubat 2017, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, Adana.  Sayfa 30

 

219. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ferda Özlü, Pınar Efeoğlu, Nebile Dağlıoğlu, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar, Nejat Narlı, Anne Sütünde Dirençli Olmayan Pestisitlerin Tespiti, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, SS-07, S12

 

220. Ferda Özlü, Caner Hacıoğlu, Selim Büyükkurt,  Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar. Antenatal magnezyum uygulanan bebeklerin uygulanmayanlar ile karşılaştırılması, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-034, S74

 

221. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Hüseyin Şimşek, Maide Türkeli, Burak Poyraz, Gülseren Yurdakul, Ümit Ece, Ferda Özlü, Mustafa Akçalı, Mehmet Satar, Yaşar Sertdemir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde 28 günden fazla izlenen ve taburcu edilen 1500 gr altı bebeklerin postnatal büyüme geriliğinin irdelenmesi, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-071, S97

 

222. Ferda Özlü, Ayşe Hitay İnan, Selim Büyükkurt, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Plasenta implantasyon bozuklukları ile doğan bebeklerin değerlendirilmesi: tek merkez sonuçları, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-074, S99

 

223. Ferda Özlü, Mustafa Akçalı, Uğur Göcen, Atakan Atalay, Sevcan Erdem, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar, Nejat Narlı, Son iki yılda aortapulmoner şant yapılan konjenital kalp hastalarımızın değerlendirilmesi.  25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-095, S111

 

224. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Kadir Ortaköylü, Ferda Özlü, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Nejat Narlı, Mehmet Satar. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde izlenen anneleri diyabetik olan ve olmayan makrozomik bebeklerin karşılaştırılması. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-112, S121

 

225. Sibel Öz, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Hüseyin Şimşek, Neslihan Önenli Mungan, Mustafa Akçalı, Sebile Kılavuz, Ferda Özlü, Mehmet Satar, Nejat Narlı.  Yenidoğanda biyokimyasal hipertiroidizm, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-215, S182

 

226. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Nigar Samedova,  Ferda Özlü, Hüseyin Şimşek, Mustafa Akçalı,  Mehmet Satar, Nejat Narlı. Townes- Brocks Sendromu: Bir yenidoğan olgu sunumu. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-272, S214

 

227. Hacer Yapıcoğlu Yıldızdaş, Sevcan Erdem, Hüseyin Şimşek, Gülseren Yurdakul, Ümit Ece,  Ferda Özlü, Nazan Özbarlas, Mustafa Akçalı,  Mehmet Satar, Nejat Narlı. Orta aorta sendromu olan bir olgu sunumu. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya P-301, S231

 

228. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ümit Ece, Mete Sucu, Gülseren Yurdakul, Ferda Özlü, Hüseyin Şimşek, Mustafa Akçalı, Mehmet Satar, Nejat Narlı. İkizden ikize ters arteriyel perfüzyon (trap- twin reversed arterial perfusion) sendromu,  25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-392, S282-3

 

229. Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Gül Şeker, Hüseyin Şimşek, Aysun Karabay Bayezıt, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Altı yılda periton diyalizi uygulanan hastalarımızın değerlendirilmesi, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-063, S93

 

230. Akçalı M, Özbarlas N, Göçen U, Şimşek H, Yıldızdaş H, Demir F, Özlü F, Satar M. İntrauterin Dönemde Koroner Fistülü Tespit Edilen Nadir Bir Yenidoğan Olgusu. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017 Kıbrıs, P390, S204

 

231. Akçalı M, Akay E, Şimşek H, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özlü F, Satar M, Mart ÖÖ. Periferik Santral Venöz Kateterin Nadir Bir Komplikasyonu Plevral  Effüzyon: Olgu Sunumu. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017 Kıbrıs, P413, S213-4

 

232. Akçalı M, Satar M, Akay E, Şimşek H, Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H. Yenidoğanlarda Seftriakson Kullanımı. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017 Kıbrıs, P405, S211

 

233. Bahar N, Satar M, Yılmaz M, Büyükkurt S, Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Yaman A. Geç preterm ve term bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit alt gruplarına etkisi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.  P-056, S76

 

234. Özlü F, Şimşek H, Kılıçaslan EN, Kayıkçı O, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M, Ulu A, Narlı N. Son 10 yıldaki fungal enfeksiyonlu hastalarımızın değerlendirilmesi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.  P-127, S116

 

235. Eşşizoğlu P, Şimşek H, Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M, Narlı N, Özden Ö, Ağırgöl E. Nadir bir yenidoğan olgusu. Megasistik-mikrokolon hipoperistaltizm sendrom. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.  P- 228, S170

 

236. Güven T, Narlı N, Özlü F, Demir F, Onan BH, Özden Ö, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Şimşek H, Ağırgöl E, Satar M. Yenidoğanda nadir bir solunum sıkıntısı nedeni. Hepatik A-V malformasyon. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.  P- 499, S307

 

237. Demirdağ TB, Koç E, Tezer H, Oğuz S, Satar M, Sağlam Ö, Uygun SS, Önal E, Hirfanoğlu İM, Tekgündüz K, Öygür N, Bülbül A, Zubarioğlu AU, Üstün N, Ünal S, Aygün C, Saygılı B, Karagöl BS, Zenciroğlu A, Öncel Y, Sağlık AÇ, Okulu E, Terek D, Narlı N, Aliefendioğlu D. Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyon sıklığı: Nokta prevelans çalışması. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.  SS-06, S11

 

238. Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Şimşek H, Ece Ü, Yurdakul G, Özlü F, Akçalı M, Satar M, Sertdemir Y. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir aydan fazla izlenen ve taburcu edilen 1500gr altı prematüre bebeklerdeki postnatal büyüme geriliği sıklığı. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. S268

 

239. Satar M, Bahar N, Şimşek H, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özlü F, Büyükkurt S.  Term ve geç preterm bebeklerde kordon klempleme zamanının hematolojik ve erken dönem klinik bulgulara etkisi. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. S267

 

240. Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M, Akçalı M, Şimşek H, Narlı N, Ağırgöl E, Özden Ö. Yapışık ikizler: İki yılda üç olgu. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. S465

 

241., Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Mustafayev E, Özlü F Şimşek H, Ağırgöl E, Bişgin A,  Satar M, Narlı N. Trizomi 22: Nadir yenidoğan olgusu. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. S466

 

242. Türeyici L, Kayapınar M, Büyükkurt S, Özlü F, Satar M. İntrauterin hayatta saptanan intrakranial kitle. 14. Uludağ Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, 07-10 Mart 2019, Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa. SB 11-17

 

243. Şahin G, Yıldırım GA, Yıldırım YO, Diri T, Aslan N, Bayazıt AK, Satar M. Hekimlerin İnfantil Kolik Tedavisindeki Tutum ve Davranışları. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S187

 

244. Yapıcıoğlu H, Özlü F, Büyükbozat Ç, Şimşek H, Hamitoğlu Ş, Kurtoğlu A, Narlı N, Satar M. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Renal Anomali Sıklığı: Son 5 Yılın Verileri. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S263

 

245. Şimşek H, Satar M, Yıldızdaş HY, Özlü F, Narlı N, Bişgin A. Trizomi 22: Nadir Bir Yenidoğan Olgusu. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S276

 

246. Hamitoğlu Ş, Satar M, Şimşek H, Soyupak S, Özbarlas N, Özlü F, Yıldızdaş HY. Nadir Görülen Bir İskelet Displazisi Olgusu: Kısa Kosta Polidaktili Sendromu Tip 4. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne,  Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S277

 

       c)Poster Presentations on International Meetings

1.     Satar M, Aksaray N, Matur A: Entamoeba histolytica outbreak in newborn unit. XIIth International Congress  for Tropical Medicine and Malaria, September 18-23, 1988,          Amsterdam-The Netherlands.

 

2.     Satar M, Savaş N, Atıcı A: The serum zinc, copper and magnesium levels in neonatal hyperbilirubinemia of unknown etiology. III. International Congress of Tropical   Pediatrics. November 2-5, 1993, Luxor, Egypt.

 

3.     Satar M, Oktay R, Atıcı A: Effect of clinical status of newborn infants on bilirubin binding capacity. 8th Asian Congress of Pediatrics. February 6-11, 1994, New Delhi, India.   

 

4.     Satar M, Atıcı A, Türkmen M: Hypothermia: As a life threatening problem in preterm infants. XXI. International Congress of  Pediatrics. September 10-15, 1995 Cairo-Egypt.

 

5.     Satar M, Yeğin A, Narlı N, Aksoy K: The antioxidant role of bilirubin in the term hyperbilirubinemic neonates and the effect of phototherapy. XXII. International Congress of Pediatrics 9-14 August 1998 Amsterdam, Holland. P 91

 

6.     Narlı N, Özlü F, Yapıcıoğlu H, Özcan K, Satar M. Evaluatıon of neonates wıth ventrıculıtıs. 23rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases-ESPID, May 18-20, 2005 Valencia, Spain. p 44

 

7.     Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özlü F, Özcan K, Tuncer R. Comparısıon of rısk factors ın necrotısıng enterocolıtıs ın ınfants ın neonatal ıntensıve care unıt. 23rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases-ESPID, May 18-20, 2005 Valencia, Spain. p 80.

 

8.     Canacankatan N, Taşkın E, Özcan K, Satar M: The effects of indomethacin on apoptosis and lipid peroxidation in the newborn rats with Hypoxic-Ischemic encephalopathy injury. 2. International Congress on Cell Membranes and Oxidative stres: Focus on Calcium signaling and TRP Channels 2008, Isparta, Turkey. Abstract Book p35-36.

 

9.     Satar M, Turhan E, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Özgünen F, Çetiner S. Cord Blood Cytokıne Levels In Neonates Wıth Prolonged Premature Rupture Of Membranes And Its Relatıonshıp Wıth Morbıdıty And Mortalıty. XXI European Congress of Perinatal Medicine, September 10-13, 2008 İstanbul, Turkey, p 46.

 

10.  Mutlu B, Yapıcıoğlu H, Kale Çekinmez E, Narlı N, Satar M, Özlü F. Protein C eksikliğine bağlı neonatal purpura fulminans olgusu. I. Neonatal Hematoloji Sempozyumu, 18-20 Şubat 2010, Girne, Kıbrıs. Sayfa 22.

 

11.  Yapıcıoğlu H, Gökmen G, Yıldızdaş D, Koksal F, Özlü F, Çekilmez EK, Mert K, Mutlu B, Satar M, Narlı N, Candevir A. Pseudomonas aeruginosa infections due to electronic faucets in a neonatal intensive care unit. VIth Recent Anvences in Neonatal Medicine, October 2-4, 2011, Würzburg, Germany. Abstract Book page 10.

 

12.  Özlü F, Yıldızdaş HY, Mert K, Satar M, Narlı N. The effect of two ifferent parenteral nutrition regimens on parenteral nutrition associated cholestasis. VIth Recent Anvences in Neonatal Medicine, October 2-4, 2011, Würzburg, Germany. Abstract Book page 40.

 

13.  Sızmaz E, Satar M, Özlü F, Yaman A, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özcan K. The role of rotavirus infections in necrotizing enterocolitis and potential association with cytokines.7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), November 16-19, 2011, Melbourne, Australia, p 67. 

 

14.  Özlü F, Satar M, Özbarlas N,  Yıldızdaş HY, Narlı N, Çekinmez EK, Mert K. Evaluatıon of the neonates wıth cyanotıc congenıtal heart defects hospıtalızed ın a nıcu at sıx years perıod. The 4th Congress of the European Academy of Paediatrics Societies. October 5-9, 2012, İstanbul.

 

15.  Özlü F, Yapıcıoğlu HY, Topaloğlu AK, Erdem S, Satar M. Unusual Togetherness In Neonatal Period. Tachycardia and Hypothyroidism. 4th UENPS, 11-14 Dec 2014, Athens, Greece.

 

16.  Satar M, Ozlü F, Yıldızdaş H, İskit S, Mutlu B, Çekinmez E, Mert K. Corset usage for gastrointestinal and respiratory problems in a newborn with Prune Belly syndrome. 12th World Congress of Perinatal Medicine.  3-6 November,  2015,  Madrid, Spain.

 

17.  Satar M, Akçalı M, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özlü F,  Ağın M, Tümgör G, Bişgin A.  A new mutation in congenital glucose galactose malabsorption syndrome. 4th International Conference on Nutrition & Growth, Amsterdam, the Netherlands, March 2-4, 2017. p 335.

 

18.  Yapicioğlu Yildizdaş H, Gülderen Özlü F, Satar M,  The effect of two lipid preparations on antioxidant and morbidity of premature newborns", 28.Espnic, Lizbon, Portekiz, 6-9 Haziran 2017, Abstract 158.

 

19.  Özlü F, Hacıoğlu C, Büyükkurt S,  Yapicioğlu Yildizdaş H, Akçalı M, Şimşek H, Satar M,  Comparision of neonates with and without antenatal infusion. 28.Espnic, Lizbon, Portekiz, 6-9 Haziran 2017, Abstract 139

 

20.  Özlü F, Tülüce M, Özbarlas N,  , Satar M,  Kozanoğlu B, Yücel A, Yapicioğlu Yildizdaş H.  A rare togetherness of ebstein anomaly and giant hairy nevus in a neonate.  28.Espnic, Lizbon, Portekiz, 6-9 Haziran 2017, Abstract 014

 

21.  Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Erdem S, Şimşek H, Yurdakul G, Ece Ü, Özlü F, Özbarlas N, Akçalı M, , Narlı N, Satar M. A newborn with mid- aortic syndrome. 8th Europaediatrics Congress, 7-10 June, 2017, Bucherest, Romania. Arch Dis Chil 2017; 102 (Suppl 2): A87 (Abstract 139)

 

22.  Sertdemir Y, Yildizdas HY, Ozlu F, Unal İ, Barutcu A, Satar M, Akcali M.  Comparing Logistic Regression and Decision Tree Analysis Results: A Simulation Study With An Application To Real Data. 9th Conference Of The Eastern Medıterranean Regıon And The Italıan Regıon Of The Internatıonal Bıometrıc Socıety, 8-12 Haziran 2017, Thessaloniki, Greece.

 

23.  Yapicioglu H,  Mert KYildizdas DOzlu F , Cekinmez EK, Mutlu B, Akgul E , Narli N, Satar, M . Intensive care medicine successful treatment of hyperammonemia in 3 newborn patients by continuous hemodiafiltration. 2011:  37; Supplement: 2, Pages: S391-S391, Meeting Abstract: 213.

 

24.  Yapıcıoğlu H, Şimşek H, Ece Ü, Yurdakul G, Özlü F, Akçalı M, Satar M, Sertdemir Y Postnatal Growth Retardation At Discharge In Neonates With <1500 Gr Birth Weight And Hospitalized In Nicu Longer Than 28 Days. European Academy of Pediatric Societies.2018, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Paris, Fransa, P-1587

 

25.   F Özlü, H Şimşek, EN Kılıçarslan, O Kayıkçı, HYYıldızdaş, M Satar, A Ulu, N Narlı. Evaluation Fungal Infection In Nicu For Ten Years. European Academy of Pediatric Societies.2018, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Paris, Fransa, P-1392

 

26.   Ferda Özlü, Perihan Eşsizoğlu, Hüseyin Şimşek, Hacer Yapıcıoğlu, Mehmet Satar, Önder Özden, Nejat Narlı.  A Rare Case Report: A Neonate With Megacystis-Microcolon-Intestinal Hypoperistalsis Syndrome. European Academy of Pediatric Societies.2018, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Paris, Fransa, P-1394 

 

27.  46. Tuğçe Güven, Nejat Narlı, Ferda Özlü, Fadli Demir, H Bilen Onan, Önder Özden, Hacer Yapıcıoğlu, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar. A Rare Cause Of Respıratory Dıstress In Neonates: Hepatıc A-V Malformatıon. European Academy of Pediatric Societies.2018, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Paris, Fransa, P-1395 

 

 

 

7-PROFESIONAL MEMBERSHIPS

                        Turkish Medical Association

                        Turkish Pediatric Association        

                        Turkish National Pediatric Association        

                        Turkish Neonatology Association

                         Çukurova Neonatology Association    

                        Mother and Infant Health Foundation (Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı)

                        Çukurova Medical Faculty Alumni Association

 

8-SCIENTIFIC PROJECTS

       a)International Scientific Projects:

1.     Satar M (Türkiye Koordinatörü)  Amfoterisin B Deoksikolat’a kıyasla Mikafungin’in Neonatal Kandidiazis’in tedavisindeki Etkinliği ve Güvenliğini Karşılaştırmaya yönelik Faz3, Randomize, Çift kör, Çok Merkezli Çalışma. ( A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Multi-Center Study to Compare the Efficacy and Safety of Micafungin Versus Amphotericin B Deoxycholate fort he Treatment of Neonatal Candidiasis Protocol for Phase 3 Study of FK463, ISN/Protocol 9463-CL-2303)  (Çalışma yılı:2014  Sponsor: Astellas Pharma Global Development, Inc.)

 

2.     Satar M (Araştırmacı) Respiratuvar sinsitiyal virus enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklere oral yoldan uygulanan AK0529’un tekli ve çoklu dozunun güvenliğinin, tolerabilitesinin, farmokokinetiğinin ve antiviral etkisinin değerlendirildiği randomize, çift kör, plasebo kontrollü, iki kısımlı bir çalışma. Çalışma Türkiye Koordinatörü: Dr Derya Alabaz, Çalışma yılı 2019, Sponsor: Ark Biosciences Pty Ltd, 2/321 Chapel Street, Prahran VIC 3181, Avustralya)

 

       b)National Scientific Projects Supported by International Organizations:

1.     Satar M (Araştırmacı) Türkiye’de hastanede yatan çocuklarda malnütrisyon araştırması (TÜHAMER Çalışması) Türk Pediatri Kurumu (Çalışma Koordinatörü Prof.Dr. Fiğen Çullu Çokuğraş) Çalışma yılı 2015 Destekleyici Nutricia).

 

 

9-EDITORIAL ACTIVITIES

            Journal:        

            Turkish Archives of Pediatrics (since 2018- )

          National Books:

 1. Satar M (Editör): IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 1998 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana. 
 2. Satar M, Narlı N (Editörler:): Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar 2002 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana.
 3. Satar M, Kültürsay N, Örs R (Bölüm Editörleri) Prematürenin Bakımı. Yenidoğan Yoğun Bakım Kurs Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneği, Ankara 2010.
 4. Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E (Editörler); Pediatrinin Esasları, 1. Baskı, 2016, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1225 Sayfa, ISBN-978-605-4949-74-8.
 5. Satar M, Kültürsay N, Arsan S, Koç E. Türkiye’de Neonatolojinin Tarihçesi. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2018, ISBN: 978-605-245-148-9. 74 Sayfa

 

 

Translation Book Editor:

 1. Satar M. (Çeviri Editörü)  Temel Neonatal Tıp Wiley-BlackWell- Akademisyen Kitapevi, 2014, Ankara, 388 Sayfa. ISBN 978-605-4649-73-0.

 

10-CITATIONS ON WEB of SCIENCE

Citation report Citation report for 67 results from Web of Science Core Collection Between 1994-2019: 

            Sum of Times Cited: 377

            Without self citations: 366